Blogy

Položky so značkou boh .

Mať za vzor Ježiša

On - Ježiš - bol naj... človekom. Aké by bolo, keby sme hľadali vzor u tohto úžasného Človeka Ježiša?
Čítaj ďalej o Mať za vzor Ježiša »

Moja misia

Som len malé zrnko na tejto zemi... Mám poslanie.
Čítaj ďalej o Moja misia »

Hľadám, hľadáš, hľadáme

Hľadáme... Prácu, byt, človeka (priateľa, partnera), spoločenstvo, chceme mať dieťa, potrebujeme prostriedky pre život, potrebujeme čas na dôležité, chceme vidieť zmysel menších a väčších prekážok, kríz, trápení... Takmer všetci niečo hľadáme. Hľadáme riešenia, cesty, ľudí, spôsoby, neviem, čo všetko, aby sme mohli žiť svoj život. Hľadáme niečo - niekoho, čo sa nám - tebe, mne zdá, že nám chýba, zdá sa, ako keby sa to nedalo nájsť...
Čítaj ďalej o Hľadám, hľadáš, hľadáme »

Duch svätý a život

Každý deň je tu, On, tajomná Osobnosť Boha, Duch svätý, ktorého nám daroval Ježiš pri svojom odchode k Otcovi.
Čítaj ďalej o Duch svätý a život »

S Duchom svätým

Kto je Duch svätý a ako ho môžeme spoznávať? Ako môžeme skutočne použiť v osobnom živote jeho moc, jeho pomoc a radu, o ktorých nám hovorí Ježiš?
Čítaj ďalej o S Duchom svätým »

Radosť z Ježiša

Radosť z poznávania Ježiša je najkrajším darom kresťana.
Čítaj ďalej o Radosť z Ježiša »

Vedenie

Nie iba ľudia... Boh a ľudia sú odpoveďou na naše otázky.
Čítaj ďalej o Vedenie »

Nie obety a pôsty chce Boh

Čo je obrátenie???
Čítaj ďalej o Nie obety a pôsty chce Boh »

MEMORY

Pamätanie si. Hra? Viac, než hra. Život. Obrázky, slová, SLOVO - BOH. ŽIVOT zo SLOVA. Život Slova v nás. Projekt.
Čítaj ďalej o MEMORY »

Všimla som si

že ľudia, ktorí si plnia srdce Slovom, šíria radosť, pokoj, odvahu, lásku. Poznám takých. Učím sa, plniť si srdce a myseľ jeho Slovom.
Čítaj ďalej o Všimla som si »

Od seba k tebe

Slovensko, aké budeš?
Čítaj ďalej o Od seba k tebe »

Predvianočné zamyslenie

V liturgii sledujeme príbehy starého zákona, ktoré nás vedú v adventnej dobe ku príprave srdca na príchod Pána. V tých slovách je pokoj a zároveň je tu triezve Slovo prorokov, ktorí v dávnych dobách očakávali Pána ako my dnes...
Čítaj ďalej o Predvianočné zamyslenie »

Deti píšu Ježiškovi

2.Adventný týždeň Po rorátoch, po stretnutí s milovaným Ježišom, som neodolala
Čítaj ďalej o Deti píšu Ježiškovi »

Aby túžba po radosti a kráse neodvádzala od cieľa,

ktorým je práca pre naše posvätenie. 29. november 2013
Čítaj ďalej o Aby túžba po radosti a kráse neodvádzala od cieľa, »

Zmeny, zmeny, zmeny

K lepšiemu?
Čítaj ďalej o Zmeny, zmeny, zmeny »

Ustavične sa radujme

"Ustavične sa radujte. A pri všetkom vzdávajte vďaky." (1Sol 5, 16-18)
Čítaj ďalej o Ustavične sa radujme »

Keď rast bolí

Boh dáva rast. Nie každý rast spôsobuje bolesť. Bolesť je znamením života a zdravia zmyslov... Bolesť je predzvesť uzdravenia...
Čítaj ďalej o Keď rast bolí »

Kde je pravda?

Otázku kládol Pilát Ježišovi... Tú istú otázku si mnohokrát kladieme aj my. Zaujala ma táto myšlienka...
Čítaj ďalej o Kde je pravda? »

Slnko v srdci

Dnes, keď je pod mrakom, posielam vám pre potešenie kus z môjho slnka:o)
Čítaj ďalej o Slnko v srdci »

Verím Bohu

Dôverujem Bohu a dúfam, verím, vám, naši mladí!
Čítaj ďalej o Verím Bohu »

Keď deti súdia rodičov

Dnes súdia deti rodičov... Dar opustenia, dar lásky Boha.
Čítaj ďalej o Keď deti súdia rodičov »

Netreba sa báť

Nie je potrebný strach, ani strach z trestu. Potrebné je veriť Bohu, mať dôveru a nádej. Jednoducho ísť po ceste, ako sa nám ukazuje. Vedie nás Pán. + Mnohí z nás študovali, máme vedomosti, dnes získavame ďalšie. Potrebujeme mnohé z nich, nie každú, nie všetky. Dnes ich máme až viac, než je potrebné a dobré. Aj to je jeden z dôvodov, prečo máme problémy. Vedomosti sú...
Čítaj ďalej o Netreba sa báť »

Ponuky sveta a ponuka Boha

Sme vo svete, nežijeme podľa sveta. Máme toľké možnosti, že sa nám môže vyskytnúť "problém" zakombinovať ich do nášho života s Kristom... Alebo nie?
Čítaj ďalej o Ponuky sveta a ponuka Boha »

Nový pohľad

Boh robí nové. Máme nový život, nový zrak, nové videnie.
Čítaj ďalej o Nový pohľad »

Radosť dnes

Radujme sa DNES, hovorí Pán. Radujme sa! Opakovane hovoria slová Písma. Radujem sa!!!
Čítaj ďalej o Radosť dnes »

Krása

detskej duše.
Čítaj ďalej o Krása »

Stráž svoje srdce

Aby v ňom nevyrástol horký koreň...
Čítaj ďalej o Stráž svoje srdce »

Pokoj a mier pre Sýriu

Modlitba, pôst, zmierenie.
Čítaj ďalej o Pokoj a mier pre Sýriu »

Modlitba za nepriateľov?

Výzva pápeža Františka na modlitbu a pôst pre Sýriu. Ježiš nás veľakrát nabáda, milovať nepriateľov. Ukázal nám životom, ako to robiť
Čítaj ďalej o Modlitba za nepriateľov? »

Ďakujem za dar odpúšťania

Ďakujem Bohu za dar odpúšťania. Je to jeden z najdrahších darov.
Čítaj ďalej o Ďakujem za dar odpúšťania »

Známa aj neznáma cesta

Mnohí ju poznajú, ako modlitbu. Učíme sa v nej ceste života.
Čítaj ďalej o Známa aj neznáma cesta »

Keď sa nám dejú veci nedobré

Sú v živote veci, ktoré sú podľa nášho názoru zlé... Až neskôr však zistíme, na čo boli dobré.
Čítaj ďalej o Keď sa nám dejú veci nedobré »

Poslovia Boha

Myšlienka... Boží posol. Prichádza Boh, aby nás viedol k plnosti.
Čítaj ďalej o Poslovia Boha »

Reziliencia

je určitá odolnosť človeka, ktorý sa dokáže vyrovnávať s prekážkami a nepriaznivými podmienkami života.
Čítaj ďalej o Reziliencia »

Prečo sa nedá

niečo urobiť, dosiahnuť, poriešiť.
Čítaj ďalej o Prečo sa nedá »

Falošní "proroci"

Je ich ako piesku... Akých prorokov počúvame my?
Čítaj ďalej o Falošní "proroci" »

Téma Starého zákona

Je viac aktuálna, než si myslíme.
Čítaj ďalej o Téma Starého zákona »

Srdce človeka

Srdce človeka je dom Boha.
Čítaj ďalej o Srdce človeka »

Ježiš a teória rodovej rovnosti

"Nebojte sa! Vo svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet." Ján 16, 33; Ježiš povzbudzuje apoštolov mnohokrát.
Čítaj ďalej o Ježiš a teória rodovej rovnosti »

Prečo je na svete nespravodlivosť?

Je tak aj preto, lebo mnohí z nás nepoužívajú svoje schopnosti správnym spôsobom.
Čítaj ďalej o Prečo je na svete nespravodlivosť? »

Kto je môj blížny?

Každý blížny je úžasný dar, výzva, úloha, obohatenie...
Čítaj ďalej o Kto je môj blížny? »

Ďakujem za nádej

Neviditeľná a nádherná ako všetky ukryté dary. Stvoril Boh ratolesť... spieva Karel Kryl vo svojej piesni.
Čítaj ďalej o Ďakujem za nádej »

Nádej

Púšť v živote človeka je dar.
Čítaj ďalej o Nádej »

Žena

Boh stvoril človeka na svoj obraz, ako muža a ženu ich stvoril. Genezis1,27; Boh stvoril ženu,
Čítaj ďalej o Žena »

Prečo

sme stratili dar rozumieť liturgii...
Čítaj ďalej o Prečo »

Slávnosť

Najsvätejšieho srdca Ježišovho
Čítaj ďalej o Slávnosť »
Ukazujem 50 výsledkov.
Položiek na stránku 50
z 1