Blogs

« Back

Božia pomoc vo vernosti...

Božia pomoc vo vernosti...

V živote človeka je mnoho ťažkých vecí. Kresťan vie, že má Božiu pomoc, ak prosí s vierou. Tak aj vytrvať vo vernosti Bohu je pre kresťana možné len s Božou pomocou...

     Človek niekedy klesá v živote pod svojím krížom. Sme slabí a krehkí. Spomeňme si na ohnivé slová svätého Petra: ,,... Aj keby všetci odpadli od teba, ja nikdy neodpadnem." ( Mt 26,33 ) Všetci vieme ako to dopadlo. Peter zaprel, tri krát. Aj ja svojimi hriechami často padám a zapieram Ježiša, keď hreším. Je mnoho lákadiel, ktoré brzdia moje napredovanie vo vzťahu k Bohu. Niekedy sa stávajú modlami. A to je chyba! Málo žijem prvé Božie prikázanie: ,, ...Nebudeš mať iných bohov okrem mňa..." Potrebujeme Božiu pomoc. Aj Ježíš hovorí: ,,Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. ( Jn 15,5 )  Je potrebné, aby sme prosili o Božiu pomoc, aby sme vytrvali vo viere a vernosti Bohu. Povzbudzuje nás Ježiš slovami: ,, Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! ( Mt 7,7 )  To sú silné prísľuby! Povzbudzujú nás ku vytrvalosti v prosbách a modlitbách. Sme slabí, a potrebujeme Božiu pomoc, aby sme vytrvali verní Ježišovi v každodennom živote, v dobrom aj zlom.
 
    Môžeme aj prosbou: ,, Pane Ježišu, prosím daj, aby som nemal iných bohov okrem Teba a vytrval vo viere. Amen.

javax.portlet.title.BGTCG