Blogs

« Back

Ježiš je Všemohúci Boh...

Ježiš je Všemohúci Boh...

,, ... Lebo Bohu je všetko možné." ( Mk 10,27 )

   V živote človek často hľadá tú správnu cestu, hľadá aj tie správne kroky, ktoré vedú k cieľu. Niekto si dá poradiť, niekto starostlivo zvažuje. Kresťan má oporu v Dobrom Bohu, ktorý je aj Všemohúci. Božie Slovo je svetlom na chodníkoch života.
   Dokonca je to tak, že sám Ježiš hovorí: ,, ... Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa." ( Jn 14,6 )
Boh nás miluje, lebo vieme: ,, Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život." ( Jn 3,16 )
   Môžeme tada veriť, že Bohu nie je nič nemožné, a Ježiš vie každého viesť do Neba po ceste spásy...
 

javax.portlet.title.BGTCG