Blogs

« Back

Kresťanské blogovanie

Kresťanské blogovanie

Výrazným fenoménom súčasnosti je internet. Jeho súčasťou je aj blogovanie. Ako môže blogovať kresťan?...

    Veľa mladých ľudí pozná pojem ,,blogovanie". Internet je plný rôznych stránok s informáciami. Aj blogov, na ktorých blogeri zdieľajú svoje myšlienky a zážitky.  Blogovaniu sa môže venovať aj kresťan. A môže ho využiť na šírenie Radostnej zvesti - Evanjelia. 
   Ježiš nás povoláva, aby sme hlásali Božiu lásku k človeku. Odovzdávanie viery prebieha najlepšie pri osobnom kontakte osobným svedectvom kresťana. Na šírenie Evanjelia je možné využiť mnoho spôsobov. Jedným z nich je internet, ktorý je možné využiť na apoštolát a predevanjelizáciu. To sa dá aj pomocou blogovania. 
   Ak má byť blogovanie kvalitné a účinné, potom má na blogera určité nároky, ktoré je dobré splniť.
   Viac si môžete prečítať, keď si stiahnete Ebook v PDF ,,Kresťanské blogovanie". Môžete si ho zadarmo stiahnuť na: 
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Kres%C5%A5ansk%C3%A9%20blogovanie/970da0b5-e7a1-40fa-b7fa-2567e1765f14

javax.portlet.title.BGTCG