Blogs

Čítame YouCat - 2. časť , 1. kapitola - a)

Pre nás - kresťanov je mimoriadne dôležité poznať svoju vieru. Katolícka cirkev vyšla v ústrety aj mladým, ktorých zaujímajú existenčné otázky. Aj preto bol vydaný YouCat - katechizmus pre mladých. Nahliadnime doň...
Read More About Čítame YouCat - 2. časť , 1. kapitola - a) »

Čítame YouCat - 2. časť , Úvod

Drahí bratia a sestry! Pokračujem v čítaní YouCat-u - katechizmu pre mladých. Pridajte sa ku mne!...
Read More About Čítame YouCat - 2. časť , Úvod »

Modliť sa slovami Písma...

V živote kresťana má modlitba nezastupiteľnú úlohu. Je vyjadrení viery, nádeje a lásky k Bohu a ku blížnym. Sú rôzne spôsoby modlitby. Jedným z nich je aj modlitba slovami Písma.
Read More About Modliť sa slovami Písma... »

Čítame YouCat - 1. časť - 3. kapitola

Znova otváram YouCat a pozývam vás, aby ste sa spolu so mnou začítali do jeho textu...
Read More About Čítame YouCat - 1. časť - 3. kapitola »

Spočinúť s Ježišom v srdci...

Ježiš je náš najmilší brat, ktorý nás čaká v Nebi. Ale my môžeme už teraz...
Read More About Spočinúť s Ježišom v srdci... »
Showing 6 - 10 of 126 results.
Items per Page 5
of 26

javax.portlet.title.BGTCG