Profile

Návrat na úplnu stránku

Farnosť Lomnička

Farnosť Lomnička
20 zaregistrovaných užívateľov
24 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Martin Pasiar
Kapláni:
Mgr. Jozef Gorčák
Správcovia stránok
Martin Majda
František Janečko
s. Jacoba Kubíková
sestra Eva
Martin Pasiar
sestry františkánky
Webové sídla
E-mailové adresy
farnost.lomnicka@protonmail.com
Adresa
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Lomnička
Lomnička č. 17
Lomnička
06503
Telefón
Mobil: +421 910 852 388
Komentáre
č. účtu - SK74 0200 0000 0038 0344 1559