Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Životopisy svätých

Svätá Žofia (Sofia) z Ríma, mučenica /15. 5. 2019/ † okolo 304 Rím Význam mena: múdrosť (gr.) Atribúty: palma, kniha, koryto a meč Patrónka pred neskorými jarnými mrazmi, pre dobrú úrodu

Svätá Žofia (Sofia) z Ríma, mučenica O sv. Žofii z Ríma nemáme veľa hodnoverných správ. Narodila sa v 3. storočí v Ríme a zomrela okolo roku 304 počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána. Je pravdepodobné, že zomrela ako mladá žena. Pochovaná bola na cintoríne sv. Gordiána a Epimacha. Časť jej pozostatkov dal preniesť biskup Remigius zo Strasburgu v roku 778 z Ríma do ženského kláštora Eschau v Alsasku. Pápež Sergius II. uložil roku 845 jej relikvie do hlavného oltára kostole sv. Martina ai Monti v Ríme. Žofia sa zobrazuje ako mladá mučenica s palmou, knihou, dcérami, korytom a mečom. Je patrónkou pred jarným mrazom (po „troch ľadových mužoch“ – Pankrác, Servác a Bonifác – nasleduje „chladná Žofia“) a vzýva sa aj pri prosbách o dobrú úrodu. Po jej sviatku sa podľa starých zvykov môžu sadiť priesady do zeme. Uctievajú si ju zvlášť v južnom Nemecku. Po nej je pomenovaná aj rastlina úhorník liečivý (latinsky Sisymbrium sophia). Vzácne vyobrazenie sv. Žofie z 15. storočia sa nachádza vo Viedni v dóme sv. Štefana. Žofia sa uctieva aj vo východnej Cirkvi, dosvedčujú to jej vyobrazenia na ikonách. Zdroj:www.životopisysvatych.sk