Blogy

« Späť

Čo s našimi talentami...

Čo s našimi talentami...

 V mladosti sa človek pripravuje na život štúdiom na školách. Preberá s učiteľmi študijnú látku. Precvičuje úlohy. Tak, aby znalosti ovládal a aby ich vedel využiť vo svojom živote. Pre úžitok sebe aj iným. Veľmi mu pri tom pomáhajú aj jeho prirodzené talenty, ktoré sa snaží rozvíjať. Tieto prirodzené talenty sme dostali od Pána Boha na to, aby sme nimi poslúžili pre všeobecné dobro. A hlavne na slávu Božiu! Od Pána sme prijali cez iných ľudí aj talenty viery, nádeje a lásky. To sú najvzácnejšie talenty. Tieto talenty máme rozvíjať. Podobne ako ostatné - vrodené talenty. Jednou z praktických schopností ja aj tvorivosť. Talent tvorivosti, ktorou môžeme lepšie rozvíjať a využívať ostatné talenty. Tvorivosť nám môže pomôcť aj pri apoštoláte, ku ktorému sme všetci povolaní. Apoštolátom, ak je spojený s Božou milosťou, môžeme bohate rozmnožovať talenty viery, nádeje a lásky k Bohu a ku blížnym. Viac si môžete prečítať v ebooku pod názvom "Apoštolát, talenty a tvorivosť" (NOVÉ AKTUALIZOVANÉ VYDANIE !), ktorý si môžete  zdarma stiahnuť, keď kliknete na:
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/APO%C5%A0TOL%C3%81T%2C%20talenty+a+tvorivos%C5%A5%20-+NOV%C3%81%20AKTUALIZ%C3%81CIA/12313d5c-a5db-4bd4-b393-d66c8269d54b
( Staršia neplatná verzia na: 
http://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/APO%C5%A0TOL%C3%81T%2C%20talenty+a+tvorivos%C5%A5/12313d5c-a5db-4bd4-b393-d66c8269d54b )


Prajem vám príjemné čítanie a požehnanie pri jeho využití.

Značky blogov