Blogy

« Späť

NOVINKA !!! >>> STRELNÝ APOŠTOLÁT <<<

NOVINKA !!! >>> STRELNÝ APOŠTOLÁT <<<

Každý kresťan pozná Ježišove slová: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." ( Mk 16,15 ) My sme často veľmi zaneprázdnení dennými starosťami. Ale jestvuje riešenie - STRELNÝ APOŠTOLÁT ...

  Kresťan pozná krátku, ale účinnú formu modlitby - STRELNÚ MODLITBU. Je to krátka forma modlitby, skôr sa dá povedať - vzdych. Siahame po nej často vtedy, keď nás ženie čas, alebo dotlačia okolnosti. Ak ide od srdca - je Bohu milá, a môže nahradiť siahodlhé, ale nesústredené modlitby. Niečo podobné jestvuje aj pri apoštoláte...
  Radi máme dni s oslavou našich sviatkov.  Ako dobre padne človeku blahoprianie a darčeky! Často si s radosťou na ne spomíname aj po dlhšom čase. S vďakou a láskou hľadíme na tých, čo nám prajú dobré. Svet je zrazu krajší 
a my - radostnejší. Zažívame " malé nebo" na Zemi. Ak my prajeme zase iným - cítime, že sme urobili niečo milé
a dobré pre iných. Oni cítia našu lásku a sú o niečo šťastnejší... A možno aj bližší k Nebu... Cez nás môžu pocítiť Božiu milosť. Skôr uveria, že je možné na svete aj niečo dobré, že dobro jestvuje... .., a že môže jestvovať aj Boh. Tak sa cez naše blahoprianie môže dostať človek bližšie k Dobru, ktorým je Dobrý Pán Boh.
  Toto pôsobí aj pri STRELNOM APOŠTOLÁTE !!!
  Robíme ho tak, že svoje rozhovory s partnermi končíme srdečným úprimným prianím: " ... a nech Ťa Dobrý Pán Boh žehná ! " Adresáta to poteší a po celý deň bude mať radostnú náladu. Takýto skutok milosrdenstva sa nedá kúpiť peniazmi, ale má veľkú silu svedctva o Bohu.
  Tak sa aj váš apoštolát stane silnejší a vierohodnejší.

  

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým

Značky blogov