Blogy

« Späť

Ako mi Ježiš pomohol proti mojim pochybnostiam

Život prináša rôzne pochybnosti, rôzne skúšky a hádanky. Aj v živote veriaceho človeka. Ja som sa tiež dostal ku jednej veľmi ťažkej skúške. Bol som " mimo". V pochynostiach, v "tme". Bohu som predkladal " ťažké otázky", výčitky. Už sa mi nezdal až taký dokonalý. Cítil som sa sklamaný. Hovoril som: " Ja to vidím tak a tak. Čo mám s tým robiť ? Mám Ťa odsúdiť? Ukrižovať? Alebo čo mám s Tebou robiť?" Čakal som odpoveď. A tá prišla !...

Verný Ježiš viedol moju myseľ, moje myšlienky. Aj môj dochovný a telesný zrak. Oči mi padli na kríž na stene. Na ňom bol Ukrižovaný Boží Syn. Uvedomil som si : Boží Syn - Ježiš Kristus zomrel za mňa na kríži strašnou smrťou v strašných mukách. A nie len za mňa, ale za všetkých. Za nás hriešnikov !!! Ježiš mohol požívať všetky radosti a rozkoše tohoto sveta! Ale On - Boží Syn, zobral na seba všetky naše hriechy. Ježiš si mohol užívať, ale On objal kríž, na ktorom vylial svoju krv !!! Ja, keď mám nejakú boľačku, už jajkám, a požadujem ohľady na môj zdravotný stav. Musím sa zapierať, keď sa mi nechce, napríklad umývať riad. A Ježiš sa dal kvôli mne a iným ľuďom pribiť na kríž, na ktorom som mal byť ja!!! Ako by som mohol ďalej pochybovať o Bohu??? Veď On ma má naozaj rád!!! Ježiš povedal: " Nik nemá väčšiu lásku, ako ten, kto položí život za svojich priateľov." ( Jn 15,13 ) A má naozaj pravdu !!! Moje utrpenia sa nedajú s Ježišovými utrpeniami ani porovnať!!! A aké sú pre mňa nepríjemné! Ježiš strašne trpel za mňa, aj za Teba. Z toho jasne vyplýva, že Boh nás má naozaj rád!!! Preto Bohu môžem veriť!!! Neviem zatiaľ presnú odpoveď na moje pochybnosti, ale verím, že Boh ma má rád. Preto Boha aj ja chcem mať rád. A preto Bohu aj dôverujem. Že moje pochybnosti majú vysvetlenie, ktoré dokazuje, že Boh je vo všetkom dobrý, dokonalý, spravodlivý, milosrdný a svätý !!! Bohu vďaka !!!

Značky blogov