Blogy

« Späť

Budovať, rozvíjať a pestovať vzťahy

Budovať, rozvíjať a pestovať vzťahy

Azda každý kresťan pozná Hlavné prikázanie a druhé hlavné prikázanie. No niekedy si človek nie je istý, že ako ich môže plniť...

     Hlavné prikázanie: ,,Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!" ( Mk 12,30), aj druhé hlavné prikázanie:,,Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!" ( Mk 12,31), sú známe každému veriacemu kresťanovi. Mnohí sa snažíme naplňovať tieto slová viac či menej usilovne. Niekedy človek tápe, že akými spôsobmi teda tieto slová môžeme žiť.
Ježiš nás učí: ,,
 Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov." ( Jn 15,13) Boha treba milovať nadovšetko. A potom aj svojich blížnych. Ježiš nám ide príkladom, a vyzýva nás: ,,Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás." ( Jn 15,12) Pomáha nám tiež, keď hovorí: ,,Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci." ( Mt 7,12)
    Vzťahy treba budovať, rozvíjať a pestovať. Aj vzťah k Bohu, aj vzťah k blížnemu. Podobá sa to postupu pri budovaní skleníka. Skleník najprv vybudujeme, potom rozvíjame jeho možnosti a potom pestujeme plodiny. 
Pri budovaní skleníka najprv pozorne vymeriame pozemok, položíme základy, zdvihneme steny a položíme strechu. Potom rozvíjame jeho možnosti zavedením vody na polievanie, svetla na svietenie a prípadné kúrenie. Nasleduje v skleníku sadenie, pestovanie a zbieranie ovocia, zeleniny či kvetov. Ako skleník, aj vzťahy sú krehké, preto si dávame pri budovaní našich vzťahov pozor, aby sme ich neporušili.
   Svoje vzťahy môžeme budovať rôznymi spôsobmi. Veľmi pomáha pevný charakter a empatia oboch strán.
Ak chceme aktívne prispievať ku našim dobrým vzťahom, môžeme druhú stranu vypočuť, pochopiť, obdarovať, povzbudiť, pochváliť, poskytnúť pomoc ( duchovnú, finančnú aj materiálnu), zdieľať sa, spolu sa modliť, modliť sa samostatne za druhú stranu vo vzťahu, prejaviť súcit, prejaviť empatiu, trpezlivosť. 
Tieto spôsoby môžeme použiť vo všetkých troch etapách našich vzťahov. Potom nás môžu naše vzťahy naplňovať a prinášať úrodu, ktorá bude tešiť obidve strany vo vzťahu. 

  Lebo: ,,Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať." ( 2 Kor 9,6) Musíme si dávať pozor, čo budeme siať v našich vzťahoch. Lebo:,,Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať. Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný život. Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať." (Gal 6,7-9)

Značky blogov