Blogy

« Späť

Čo je sladkosť dobrých skutkov?...

Čo je sladkosť dobrých skutkov?...

Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. ( Jn 15,1-2 )

Väčšina kresťanov pozná slová Pána Ježiša: ,,Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť." ( Jn 15,4-5 ) Je to pre nás aj inšpirácia pre každodenný život s Ježišom v srdci... Z Ježiša prúdi sila Božej a našej lásky, z ktorej prinášame ovocie dobrých skutkov. To ovocie má potom sladkosť Ducha Svätého...

Značky blogov