Blogy

« Späť

Naša sila z Božej lásky...

Naša sila z Božej lásky...

,,Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním." ( Mt 11,28 )

   Každý nesieme svoj každodenný kríž. Niekdy s úspechom, niekedy ale padáme. Najmä vtedy, keď sa nám darí, a nadobúdame väčšie sebavedomie. Pád, ktorý vtedy Dobrý Boh dopustí, je nám na poučenie proti našej pýche. Tak aj to, že práve kráčame, je v podstate Božia zásluha. Lebo On nám dáva silu, aby sme nasledovali Ježiša na krížovej ceste. Jeho príklad a Jeho láska nám dáva silu nasledovať ho aj pod krížom...
   Ježiš nás povzbudzuje: ,, Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť." ( Jn 15,5 ) On je naša sila, aj keď sme veľmi vyčerpaní z našich každodenných zápasov.
Môžeme v tomto Ježišovi dôverovať ...

Značky blogov