Blogy

« Späť

PRO-LIFE hnutie

PRO-LIFE hnutie

Azda pre všetkých ľudí patrí život medzi najdôležitejšie hodnoty na tomto svete. Náš Dobrý Pán Boh chráni život, a čaká, že ho človek v tom bude nasledovať. Ale ako? Možností je viac. Napríklad pro-life hnutie.

    Už viac desaťročí sú známe aktivity za ochranu života, ktoré dosiahli veľkosť celosvetového hnutia. Je odpoveďou na kultúru smrti, ktorá vedie ľudí k zániku a nie k životu.
    Pro-life hnutie podporuje pozitívne prohumánne hodnoty a postoje ku bioetickým otázkam. Poukazuje na neľudskosť potratov, umelého oplodnenia, embrionálnych výskumov, eutanázie, trestu smrti a pod.
Pro-life hnutie hlása a zdôrazňuje nevyhnutnosť ochrany života, a to od počatia až po prirodzenú smrť. Hnutie odmieta takú prax a postupy, ktoré by tento prirodzený proces negatívne ovplyvňovali. Hlavným argumentom, z ktorého pro-life aktivity vychádzajú, je nevyčísliteľná hodnota ľudského života a dôstojnosť človeka. Je dôležitý aj fakt, že každý počatý život človeka môže prinášať nevyčísliteľné hodnoty pre ľudskú spoločnosť. Manipulácia s ľudským životom môže obrať a poškodiť ľudstvo práve o potenciál počatého človeka. Popritom pro-life hnutia zdôrazňujú potrebu slobody svedomia pre zdravotníkov, aby neboli nútení proti svojmu svedomiu vykonávať neetické zákroky. Katolícka cirkev svoje postoje ku ochrane ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť vyjadrila napríklad slovami pápežských encyklík (HUMANAE VITAE, VERITATIS SPLENDOR a i.). Zároveň Kódex kanonického práva ukladá, že po vykonaní či podstúpení umelého potratu upadá dotyčný a dotyčná do exkomunikácie samým skutkom.
Nová doba prináša nové možnosti a nové otázky. V poslednej dobe sa človek stáva svedkom umelého oplodňovania, genetických manipulácií a iných umelých zásahov do života človeka. Liberálne politické strany presadzujú nehumánne ukončenie života človeka eutanáziou. Mainstreamová ( hlavný mediálny prúd ) scéna otupuje svedomie ľudí pretláčaním kultúry smrti. To sú tiež výzvy pre humánne pro-life hnutie.
    Zároveň je to impulz pre širšie zapojenie kresťanov, ktorým nie je ľahostajná ochrana života človeka od počatia po prirodzenú smrť. Je to teda výzva aj pre nás. 

Značky blogov