Blogy

« Späť

Uctievanie Panny Márie ...

Uctievanie Panny Márie ...

Niekoho azda poburuje, že my - katolíci si uctievame Mamičku Pána Ježiša - Pannu Máriu. Odvoláva sa pritom na to, že vo Svätom Písme sa nepíše, aby sme si Pannu Máriu uctievali...

Ale - štvrté prikázanie Božie, v ktorom Boh nám prikazuje : " Cti si otca svojho i matku svoju. " nás ku tomu pobáda !!! Ak si teda máme ctiť svojich pozemských rodičov podľa Božieho prikázania, o čo skôr si máme ctiť Ježišovu Mamičku Pannu Máriu, ktorú nám na kríži dal za Matku Pán Ježiš! Preukazovaním úcty Panne Márii si len ctíme Matku Pána Ježiša, to nie je adorácia!!! Adorácia - klaňanie patrí Bohu, ale Panne Márii patrí DÚLIA - úcta. Tak ako aj našim pozemským rodičom. Takže sa nikto nemusí pohoršovať nad tým, že si katolíci ctia Pannu Máriu. My sa jej neklaniame, ale si ju ctíme, lebo si úctu fakt zaslúži.
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Jednoduché, krátke, výstižné - Vďaka!
Odoslané 14.4.2013 22:27.
Jednoduchý a múdry argument. Ďakujem!
Odoslané 14.4.2013 22:39.
Rozumiem. Ak je to naozaj tak, že si ju len ctíte tak s vami súhlasím. Veď koniec koncov to robím aj ja. Ale Ježišovi patrí všetká chvála. A Mária mi nie je matkou. Inakšie, pekný blog!
Odoslané 15.4.2013 4:42.
mám jednu otázku ... pre vás ľudia ... Kto je vaša duchovná "matka" Mária alebo Duch Svätý ? ... narodili ste sa z márie alebo z Ducha Svätého ? ... sami seba odsudzujete lebo sami vravíte že nieste deti Božie ale deti márie ... lebo ak ste deti márie máte aj ducha márie ale duch márie nieje Duch Boží ... ako potom môžete byť dedičmi večného života keď ste sa nenarodili z vody a Ducha ale z márie ... ?
Odoslané 15.4.2013 6:53.
Mária je vlastné meno a nosím ho aj ja. Podľa platných pravidiel slovenského pravopisu sa píše s veľkým M.
My katolíci ostatným kresťanom úctu k Matke Pána Ježiša nevnucujeme, ale častokrát na nás oni, keď už nemajú čím biť, udierajú takýmito z textov vytrhnutými citátmi.
Viete čo? Nechajme si každý svoj štýl , akým uctievame nebeského Otca, Pána Ježiša,Ducha Svätého a Pannu Máriu.Nezískaš priateľa tým, že do neho na prvý raz vychrstneš, čo robí zle....Touto cestou sa ku ekumenizmu nedostaneme.
V mojej poslednej maturitnej triede- boli sme cirkevná zdravotná škola- som mala
dvoch evanjelikov, jednu baptistku a štyri Jehovove svedkyne. Pokyn bol na začiatku vyučovania sa modliť. Riešili sme to takto: Každý sa z úcty k Bohu postavil. A modlitby sme neodriekali, ale každý sa modlil svojimi slovami a ak skončil, sadol si. A tiež na konci. Spokojnosť bola na všetkých stranách. Aj tak sa dá...
Odoslané 15.4.2013 7:41 ako reakcia na Lukáš Snina.
Áno toto chce presne diabol aby sme boli "jedna veľká rodina" tolerovali sa a brali to že v podstate každý má "pravdu" ... každý bude spasený vo svojom náboženstve a vyznaní ak bude "dobrý" človek a bude sa správať milo k iným .../ a veď keď to berieme takto nečudujem sa že sa toleruje homosexualita a o chvíľu budú môcť aj vychovávať deti veď si povieme že oni tým nikomu neubližujú ... veď aj mladý ľudia noačo že žijú v smilstve ked sa miluju nikomu tým neškodia ... a my predsa nemôžeme súdiť ... aby sme neboli súdený ... tak sa tolerujme a žime v "láske" a jednote ved Boh je iba jeden nezáleží na tom ako Ho uctievame ak to robíme "úprimne" ... nakoniec všetci pôjdeme do neba respektíve do očistca odkiaľ nás môžu naši blízky vykúpiť stačí farárovi platiť 20 rokov a robiť to čo povie a budú aj tamtí v nebi ... čo na tom že spása je zadarmo a nedá sa kúpiť ani skutkami ani peniazmi obíďme Božie Slovo a bude nám dobre ... /// ...
Odoslané 15.4.2013 9:11 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
"lebo ak ste deti márie máte aj ducha márie ale duch márie nieje Duch Boží"

Pán Ježiš je dieťa Márie.
Panna Mária je naplnená Duchom Svätým.
Takže sa rád pridám do tejto rodinky emoticon.
Odoslané 15.4.2013 10:43 ako reakcia na Lukáš Snina.
Ak mi dáš Biblické vysvetlenie tvojej teológie môžme si písať ... lebo ja si dokážem takisto svojimi slovami všetko vyargumentovať aby sa mi to páčilo ... takže čakám verše z Biblie ktoré hovoria že mojou matkou je mária ... nemienim sa inak rozprávať a ak svoje učenie nevieš vysvetliť biblicky nemám o neho záujem lebo je veľa učení človeka ... ja mám záujem o to čo učí Boh ... nehľadám múdrosť človeka ... Pekný deň
Odoslané 15.4.2013 11:01 ako reakcia na Peter Rusyniak.
no moment... ty tu tvrdíš, že duch Márie nie je Duch Boží... a že Pán Ježiš, ako Máriino dieťa, nemôže byť dieťaťom Božím (logika je sviňa emoticon )...

Sám tu prinášaš tvrdenia, ktoré sa neobťažuješ nijako zdôvodniť, ani z Písma a so založenými rukami čakáš, až to urobí niekto iný? Ak tú svoju výzvu myslíš vážne, tak sa ňou riaď aj ty sám emoticon
Odoslané 15.4.2013 11:15 ako reakcia na Lukáš Snina.
Ak má Ježiš rovnakého Ducha ako Mária potom je Mária Boh ... hovoril niekedy Ježiš že je Mária Jeho matka ? ... Ježiš sa narodil z Ducha Svätého alebo z Márie ?
Odoslané 15.4.2013 11:29 ako reakcia na Peter Rusyniak.
Tým že som sa narodil spojením mojej matky a mojho otca získal som dedične ich vlastnosti ... a tým bolo moje správanie prirodzene naklonené k hriechu ... lebo moja povaha ako telesného človeka je ovplyvnené tým kto sú moji rodičia ... Ak by bol Ježiš syn Márie mal by jej vlastnosti a tým by bol naklonený hriechu a bol by naklonený telesne reagovať na situácie ale to by viedlo k hriechu ale Ježiš hriech nemal ... nemal prirodzene hriešnu povahu lebo sa narodil z Boha lebo On je Boh
Odoslané 15.4.2013 11:35 ako reakcia na Lukáš Snina.
Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno,ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. (Jn 1:12-13)

Ak sme deti márie nie sme deti Božie. Ako sme sa mohli narodiť duchovne z márie ? Ako prebieha duchovne narodenie v Biblií a koho sme deti ak veríme v Krista ?


Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. (Gal 3:26) Veď ste sa znovuzrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného: Božím slovom, živým a večným. (1 Pt 1:23) On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.(Jak 1:18) Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej (1Pt 1:3)
Odoslané 15.4.2013 11:40 ako reakcia na Lukáš Snina.
Lk 1, 35: Odpovedal jej anjel: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni; preto aj to, čo sväté narodí sa [z teba], bude sa volať Syn Boží.
- tu máš, že 1) Duch Svätý zostúpi na Máriu (nájdi mi, prosím, v Písme, kde sa píše, že Duch Svätý od nej potom odišiel) a že 2) Pán Ježiš - Syn Boží - sa narodí z Márie

Lk 1, 43: Ale ako to, že matka môjho Pána prišla ku mne?
- Alžbeta pod vplyvom Ducha Svätého volá Pannu Máriu "matka môjho Pána"

Takže Mária je matka môjho Pána... mysli si o tom, čo chceš emoticon
Odoslané 15.4.2013 12:02 ako reakcia na Lukáš Snina.
Peter, ak tu prišiel niekto iba s balíkov granátov proti katolíkom, je nám škoda odierať si klavésnicu. Treba asi urobiť to, čo kázal Ježiš: Mt 10,14 a paralelné miesta...zväčša sa snažím do troch krokov svoju vieru brániť. Nie zo zbabelosti, ale s vedomím, že ten druhý sa aj tak nechce dať poučiť a správa sa tak ako farizeji a zákoníci, prichytiť Ježiša pri slovíčkárení, strasiem potom prach z topánok a idem inde, kde ma dialóg s bratmi a sestrami povzbudí.
Odoslané 15.4.2013 12:27 ako reakcia na Peter Rusyniak.
Dobre hovoríš: "Tým že som sa narodil spojením mojej matky a mojho otca získal som dedične ich vlastnosti ... a tým bolo moje správanie prirodzene naklonené k hriechu ... lebo moja povaha ako telesného človeka je ovplyvnené tým kto sú moji rodičia ... "

"Ak by bol Ježiš syn Márie mal by jej vlastnosti a tým by bol naklonený hriechu a bol by naklonený telesne reagovať na situácie ale to by viedlo k hriechu ale Ježiš hriech nemal ..." Správne, Ježiš nemal hriech. Bol / je Bohom. Boh je jeho otec. A Mária je jeho matkou. Nie živým inkubátorom, ale matkou! Preto veríme, že Mária bola uchránená od dedičného hriechu - inak by sme museli veriť, že buď Ježiš zdedil dedičný hriech (a musel sa ho zbaviť), alebo nebol synom svojej matky. Oboje nedáva zmysel.
Ale Boh uchránil Máriu od každého hriechu - aj dedičného. Samozrejme nie pre jej vlastné zásluhy, alebo pretože by ona bola "dokonalá", ale jedine pre vykúpenie, ktoré priniesol Ježiš.
Správne ktosi predtým napísal, že Mária prijala milosť pod krížom. Vtedy - presne vtedy, na kríži prišla spása na svet, a oslobodenie od hriechu. Aj pre Máriu. Nikde inde niet spásy. Ani pre Máriu - len v Ježišovi.
Ale preto, že Bohu nič nie je nemožné a pre Neho nepredstavuje časová postupnosť neprekonateľné obmedzenie, mohol dať Márii život bez hriechu aj skôr, ako sa fyzicky v našom svete udial akt smrti a zmŕtvychvstania Ježiša. Pre Jeho obetu bola omilostená.
Odoslané 15.4.2013 12:44 ako reakcia na Lukáš Snina.
"hovoril niekedy Ježiš že je Mária Jeho matka ? ... Ježiš sa narodil z Ducha Svätého alebo z Márie ? "

Moment, vy naozaj veríte, že Mária bola len "inkubátor"? A ešte možno pestúnka? Nie matka?
Verím v jedného Pána Ježiša Krista, Syna Božieho, pravého Boha... ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny.

Tie slová "Kto je moja matka?... Hovorím vám, každý kto plní vôľu môjho Otca..." vnímam nie ako popretie Máriinho materstva, ale práve ako ponuku - že rovnaké postavenie môžeme mať aj my - ak budeme rovnako verne plniť vôľu Otca.
"Blahoslavené prsia, ktoré ťa nadájali... <-> Blahoslavení sú tí, čo počúvajú..." Takisto - Ona je blahoslavená, ale nie preto, že sa jej "náhodou pritrafilo porodiť Mesiáša", ale preto, že počúva Jeho slová a plní vôľu Otca.
Odoslané 15.4.2013 12:53 ako reakcia na Lukáš Snina.
OK ak na mňa trasiete prach je to vaša vec ... ale mali by ste viac čítať Písmo a sami hľadať pravdu nebrať si to čo vám predložia ... a spraviť to čo Pavol keď sa obrátil ... ísť na 3 roky na púšť a prosiť aby vám Boh zjavil čo je pravda ... to čo som urobil ja pred tromi rokmi keď som pokľakol a prosil Boha aby mi ukázal pravdu nech je akákoľvek ... Čakáte na Pána ale márne lebo nemáte olej ani svetlo
Odoslané 15.4.2013 12:53 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Schovajte tie granáty, brat, a Písmo nepoznáte Vy, lebo Pán Ježiš kázal apoštolom striasť prach z topánok, nie hádzať na Vás.Písmo študujem 56 rokov, mám o 14 viac
a či mám olej či svetlo, o tom nerozhodujete Vy. Mám diplom z teológie a v rodine som mala evanjelikov, pravoslávnych, baptistov i katolíkov, a vychádzali sme spolu v láske. Tým debatu na tejto stránke končím.
Odoslané 15.4.2013 13:00 ako reakcia na Lukáš Snina.
pani Danieliszová so všetkou úctou možno práve preto že si myslíte že máte diplomy tituly a neviem čo možno práve preto pravdu nepoznáte ... Vy si možno myslíte že ste niekto ... Ja o sebe viem že som niktoš a chudák a že všetko čo mám som dostal a dostal som to nato aby bol oslávený Boh ... Dajte si pozor aby ste náhodou takto v láske nevychádzali aj s HRIECHOM a DIABLOM veľa ľudí to robí skúmajte sa či nieste jedným z nich ... Majte sa
Odoslané 15.4.2013 13:41 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Pokoj a dobro, priatelia. Žehnám všetkým, čo MILUJÚ našu Mamičku.
Odoslané 15.4.2013 14:33.
Ukazujem 1 - 20 z 39 výsledkov.
z 2

Značky blogov