Blogy

« Späť

Z lásky k Bohu a ku svojim deťom...

Z lásky k Bohu a ku svojim deťom...

Niekto sa práve narodil, a nieto odchádza na večnosť. Po tom, kto odišiel na večnosť zostáva nejaké dedičstvo. Niekto získa dom, a inému zostanú po rodičoch dlhy. Nie je jedno, čo zdedia naše deti po nás...

   Vieme, že Dobrý Boh nás chce požehnávať a dávať nám dobré. Aj preto sa niektorí, ba možno väčšina z nás na začiatku nášho nevyzretého vzťahu k Dobrému Pánu Bohu viac snaží, aby získal od Pána niečo dobré. To nie je nesprávne. Lepšie je konať dobré z lásky k Bohu a ku blížnym. Tak isto nám záleží aj na dobre pre našich blízkych, hlavne našich detí.
   Keďže sme len slabé stvorenia, ktoré často robia chyby, hrešia a nepočúvajú Dobrého Boha, tak musíme často znášať následky našich hriechov. Pretože nás Dobrý Pán Boh má rád, dal nám dar pokánia, aby sme sa mohli s ním zmieriť, prosiť ho o pomoc a snažiť sa polepšovať. Napriek tomu zostávajú následky. Po pokání a zmierení s Pánomvo sviatosti zmierenia, nám zostávajú časné tresty, ktoré málokoho potešujú. Niekedy prechádzajú z rodičov aj na deti. Spomeňme si:,,Pán je zhovievavý a veľmi milostivý, odpúšťa hriechy a poklesky. Nikoho však nenechá bez trestu, navštevuje hriechy otcov na deťoch až do tretiaho a štvrtého pokolenia." ( Nm 14,18 ) Nie je jedno, čo zdedia naše deti po nás. Ježiš nám pripomína: ,,Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili." (Mt 25,40 ) Aj v liste Timotejovi sa píše: ,,Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci." ( 1 Tim 5,8 ) No aj s tým nám Dobrý Pán Boh pomáha. Môžeme robiť pokánie a získať plnomocné odpustky. 
  Prišiel Ježiš a daroval nám účinný spôsob na zmierenie sa s Dobrým Pánom Bohom. Povedal: ,,Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajate sa a verte evanjeliu." (Mk 1,15) Z Ježišovho boku na kríži sa zrodila Cirkev. Petrovi povedal: ,,A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi." (Mt 16,18-19)  Svojim učeníkom-apoštolom povedal: ,,Kto vás počúva, mňa počúva, a ktovami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal." (Lk 10,16 ) Každý katolík pozná plnomocné odpustky, ktoré Dobrý Boh udeľuje z pokladu zásluh všetkých svätých. Je veľkou milosťou, že človek môže byť zbavený aj časných trestov za svoje hriechy. Tie hriechy potom neprechádzajú ani na deti veriacich. Boh potom ,,Nenavštevuje hriechy rodičov na deťoch..." Ak veriaci získa plnomocné odpustky, tak ochráni aj svoje deti pred následkami svojich hriechov.
    Viac o získavaní plnomocných odpustkov sa dočítate v Katechizme katolíckej cirkvi aj v modlitených knižkách, či spevníkoch.
Na internete k dispozícii - klikni na: http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=2030

Značky blogov