Entries with tag 2015 .

Pápež hnutiu manželských párov: Ohlasujte Ježiša Krista iným rodinám

Vatikán 10. septembra (RV) Svätý Otec dnes vo Vatikáne prijal účastníkov Svetového stretnutia členov laického hnutia manželských párov Équipes Notre Dame. Hnutie bolo založené v roku 1938 kňazom Henrym Caffarelom z iniciatívy niekoľkých manželských párov s cieľom naplno žiť sviatosť manželstva. Pápež František v príhovore prítomné manželské páry vyzval modliť sa za októbrovú synodu za...
Read More About Pápež hnutiu manželských párov: Ohlasujte Ježiša Krista iným rodinám »

Manželské rekolekcie 4.-6.12.2015

V dňoch 4.-6.12.2015 prebiehali v Kežmarku v kláštore redemptoristiek manželské rekolekcie spoločenstva Equipe Notre-Dame. Našimi lektormi boli Malgorzata a Joachim z Poľska, ktorí nás bližšie oboznámili s témou "Sadnime si spolu" a podelili sa so svojimi svedectvami. A čo najviac zarezonovalo v našich srdciach? - Uzamykaním sa jeden pred druhým staviame prekážku...
Read More About Manželské rekolekcie 4.-6.12.2015 »

Heslo roka 2015/2016 - “Hľa, tu som, pošli mňa!” (Iz 6,8)

Drahí manželia a duchovní sprievodcovia!   Chceme Vám predstaviť heslo nového formačného roku, ktoré znie: “Hľa, tu som, pošli mňa!” (Iz 6,8). Vybrali sme ho z knihy Izaiáš a je to odpoveď proroka, ktorou vyjadril Pánovi súhlas, že bude jeho prorokom. Otec Caffarel zdôraznil, že ekipy majú vyznačenú misiu: majú pomáhať manželom v plnosti prežívať Sviatosť manželstva. K...
Read More About Heslo roka 2015/2016 - “Hľa, tu som, pošli mňa!” (Iz 6,8) »

Slávnostné otvorenie nového formačného roka 2015/2016 Krakow

Dňa 19.9.2015 sme o 13:00 hod. (v sobotu) slávnostnou sv. omšou v Krakowe Płaszowie začali nový formačný rok 2015/2016, ktorej sa zúčastnili manželské páry z južného Poľska, Slovenska a Česka. Sv. omšu celebroval biskup Grzegorz Ryś, ktorý nám jednoducho a vecne objasnil podobenstvo o rozsievačovi. Tu je zopár z jeho myšlienok: Kto je tým rozsievačom? - No ten, kto má zrno! Máme zrno? Čo je...
Read More About Slávnostné otvorenie nového formačného roka 2015/2016 Krakow »

29. - 30.8.2015 - Dni spoločenstva Equipes

Pri príležitosti návštevy manželov Kobialkovcov a ich duchovného otca Slavomíra sme v dňoch 28. - 30.8.2015 mali spoločné stretnutie END. V sobotu o 15-tej hodine sme sa stretli na grilovačke v priestoroch ZŠ s MŠ sv. Kríža v Kežmarku a v nedeľu sme slávili sv. omšu o 10:30 hod. v kláštore redemptoristiek v Kežmarku. Nasledovalo agapé, na ktorom sme preberali jednotlivé štruktúry novovzniknutého sektora. Nádherné spoločné dni sme ukončili slávnostným obedom v reštaurácii Flipper vo Vrbove. Odkaz na FOTO dnu.
Read More About 29. - 30.8.2015 - Dni spoločenstva Equipes »

Nový región Małopolski - zodpovedný pár Anna i Roman Kobiałkowie

Dňa 03.08.2015 nám bol predstavený nový Region Maloplsky, pod ktorý spadá aj Slovensko. Zodpovedným manželským párom sa stali Anna a Roman Kobielkovci. Kňaz Slavomír Knopik prijal zodpovednosť duchovného vodcu. Okrem nás sa na seminári predstavili aj všetky manželské páry zodpovedné za sektory, ktoré patria pod región. Po úvodnej modlitbe sa každý manželský pár zdieľal vo svojom...
Read More About Nový región Małopolski - zodpovedný pár Anna i Roman Kobiałkowie »

Prijatie charty 7.6.2015

Dňa 7.6.2015 v kaplnke u Kapucínov v Bratislave slávnostne prijali chartu nášho hnutia 3 manželské páry.
Read More About Prijatie charty 7.6.2015 »

Spoločná sv. omša 23.6.2015, 18:30

Dňa 23.6.2015 (utorok) o 18:30 hod. sa konala spoločná sv. omša v kláštore Redemptoristiek (Kežmarok). Po sv. omši bola adorácia, čítanie "listov otca Caffarela" na pokračovanie a príjemné agapé.
Read More About Spoločná sv. omša 23.6.2015, 18:30 »

Púť manželov, Zebrzydowská Kalwária

Dňa 30.5.2015 (sobota) sa konala púť manželov do Zebrzydowskej Kalwárie v Poľsku, na ktorej sa stretli manželské equipy z celého regiónu "Poľsko". Pre FOTO klikni dnu.
Read More About Púť manželov, Zebrzydowská Kalwária »

Spoločná sv. omša 25.4.2015, 18:30

Dňa 25.4.2015 (sobota) o 18:30 hod. sa konala spoločná sv. omša v kláštore Redemptoristiek (Kežmarok). Po sv. omši bola krátka adorácia, čítanie "listov otca Caffarela" na pokračovanie a agapé.
Read More About Spoločná sv. omša 25.4.2015, 18:30 »

Ovocie milosrdenstva

            V našich ekipách nemôžu byť postavené hranice pre rast vo vzájomnej láske. Keď sa manželská dvojica obdarúva vzájomnou pomocou a láskou, ich srdcia sa krok po kroku rozvíjajú a ich láska postupne vychádza von k susedom, do celého okolia a dokonca do šíreho sveta. ...
Read More About Ovocie milosrdenstva »

Nedeľa Božieho milosrdenstva

2. Veľkonočná nedeľa je nedeľou Božieho milosrdenstva. Kto v tento deň pristúpi k prameňu života, dosiahne úplné odpustenie hriechov a trestov.
Read More About Nedeľa Božieho milosrdenstva »

Pastiersky list na Veľkú noc 2015

Drahí bratia a sestry! Obraciam sa na vás všetkých v tieto radostné dni oslavy Pánovho zmŕtvychvstania a pozdravu­jem vás veľkonočným pozdravom: Pokoj vám!
Read More About Pastiersky list na Veľkú noc 2015 »

Sviatostné manželstvo a kresťanská rodina - veľkonočné dary Zmŕtvychvstalého Krista pre vykúpené ľudstvo

Manželstvo a rodina sú na svete od počiatku ľudstva. Boh ustanovil manželstvo a rodinu už v raji. Svedectvo o tom podáva Sväté písmo hneď na svojich prvých stránkach: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem!” (Gn 1, 27-28). Táto ustanovizeň lásky a života na zemi bola vážne...
Read More About Sviatostné manželstvo a kresťanská rodina - veľkonočné dary Zmŕtvychvstalého Krista pre vykúpené ľudstvo »

Veľkonočný pozdrav od naších sestier

„Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych“ ( Lk 24, 5-6)   „Drahí bratia a sestry, Kristus vstal z mŕtvych! Naozaj vstal a je tu medzi nami! Dovoľme, aby táto skúsenosť, zapísaná na stranách evanjelia, bola vtlačená aj do našich sŕdc a aby sálala z nášho života. Dovoľme, aby radostný úžas Veľkonočnej nedele zažiaril v myšlienkach,...
Read More About Veľkonočný pozdrav od naších sestier »

Spoločná sv. omša 17.3.2015, 18:30

Dňa 17.3.2015 (utorok) o 18:30 hod. sa konala spoločná sv. omša v kláštore Redemptoristiek (Kežmarok). Po sv. omši bola krátka adorácia a čítanie "listov otca Caffarela" na pokračovanie.
Read More About Spoločná sv. omša 17.3.2015, 18:30 »

Kríž alebo radosť?

MAREC 1948...Vaše pokolenie objavilo isté základné hodnoty. Poukazujú na to slová, ktoré sa nepretržite opakujú v rozhovoroch a v činnostiach: humanizmus, radosť, láska, rovnováha, rozkvet a tak ďalej...
Read More About Kríž alebo radosť? »

Pôst

Útlu staršiu vdovu, ktorá žila sama, navštívil jej syn, ktorý už dlhý čas žil inde. Keď otvoril dvere, zarazil ho neporiadok v dome. V priebehu rokov sa tam nahromadilo množstvo nábytku, oblečenia, kníh a hračiek, s ktorými sa kedysi hrávali jej deti. Žena už nebola schopná udržiavať v tom všetkom poriadok, preto sa všade v škatuliach a v hromadách povaľovali rôzne veci.Nebol tam len neporiadok. Ešte horšie bolo......
Read More About Pôst »

Fašiangové posedenie 17.2.2015

Dňa 17.2.2015 sa o 17.00 hod. v kláštore sestier Redemptoristiek v Kežmarku uskutočnilo fašiangové posedenie.
Read More About Fašiangové posedenie 17.2.2015 »

Manželské rekolekcie 16.-18.1.2015 - 3.časť

Postupnosť pilotáže. Pri pilotáži napredujeme pomaly, avšak nepreťahujeme donekonečna. Pilotáž by nemala trvať dlhšie ako 2 roky. Neustále pripomínajme úlohy a snažme sa viesť stretnutia disciplinovane.
Read More About Manželské rekolekcie 16.-18.1.2015 - 3.časť »

Národný týždeň manželstva 9.1.-15.1.2015

Národný týždeň manželstva je celosvetová kampaň na podporu manželstva. Už piatykrát prebieha aj na Slovensku, tentoraz od 9. do 15. februára 2015. Do Národného týždňa manželstva sa môžete zapojiť vo svojom manželstve – tým, že si nájdete viac času na svojho manžela/manželku, pripravíte pre neho/ňu niečo, čo má rád/rada. Môžete niečo spolu podniknúť, zažiť, pripomenúť si najkrašie časy vášho vzťahu a niečo si z nich zopakovať, obnoviť. Veď ste sa nezobrali pre papier, ale preto, aby vám bolo spolu dobre.
Read More About Národný týždeň manželstva 9.1.-15.1.2015 »

Manželské rekolekcie 16.-18.1.2015 - 1.časť

Misia a spiritualita zodpovedných manželských párov
Read More About Manželské rekolekcie 16.-18.1.2015 - 1.časť »

Manželské rekolekcie 16.-18.1.2015 - 2.časť

Pilotáž (učenie sa života Equipes, pedagogika pilotáže)
Read More About Manželské rekolekcie 16.-18.1.2015 - 2.časť »

Pastiersky list k referendu 7.2.2015

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k národnému referendu o ochrane rodiny dňa 7. februára 2015
Read More About Pastiersky list k referendu 7.2.2015 »

Novéna za rodinu

29. január – 6. február 2015 NOVÉNA ZA RODINU pred národným referendom o rodine a výchove detí. Každý deň o 17.00 hod.
Read More About Novéna za rodinu »

Modlitby za vyliatie Ducha Svätého na náš národ

Všetci sme pozvaní v tejto vážnej dobe vstúpiť do večeradla modlitieb a na príhovor Panny Márie si vyprosiť nové vyliatie Ducha Svätého. Pozývame vás k intenzívnym modlitbám za ochranu našich rodín od 29.1.2015. Vrcholom týchto modlitieb bude Fatimská sobota, deň referenda 7.2.2015. MODLÍME SA: o 20. 15 h - Otče náš a vlastné modlitby za referendum o 20.17 hod - modlitba posvätného ruženca alebo večeradla v rodine alebo v spoločenstve
Read More About Modlitby za vyliatie Ducha Svätého na náš národ »

7. Ples rodín

Milí priatelia, Dňa 24.1.2015 sa konal 7 ples rodín, ktorí organizovali Združenie DOMOV Kežmarok, Hnutie SVETLO - ŽIVOT a hnutie Equipes Notre-Dame (END). Začalo sa o 17:00 sv. omšou v kostole Povýšenia sv. Kríža. Pokračovali sme zábavou v reštaurácii "BISTRO" tiež v Huncovciach. Do tanca nám hrala hudobná skupina ALBATROS.
Read More About 7. Ples rodín »

Manželské rekolekcie 16.-18.1.2015

V dňoch 16.-18.1.2015 sa uskutočnili manželské rekolekcie pre členov hnutia END, ktoré viedol manželský pár z Poľska Helena a Pawel Kukolowiczovci. Téma rekolekcií bola "Pilotáž, spiritualita hnutia END".
Read More About Manželské rekolekcie 16.-18.1.2015 »
Showing 28 results.
Items per Page 50
of 1