Pôst - čas pokánia a zmeny

    Či takýto je pôst, ktorý sa mi ľúbi? Má sa človek umŕtvovať celý deň? Vykrúcať si dookola hlavu a vrecovinou i popolom si ustielať? Či toto nazveš pôstom a dňom milým Bohu?    Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo?    Či nie, keď...
Read More About Pôst - čas pokánia a zmeny »

75té výročie END

Presne pred 75 rokmi sa to začalo - Hnutie END dostalo prvotnú podobu a začalo sa rozširovať do celého sveta. My sme si túto udalosť pripomenuli...
Read More About 75té výročie END »

Nevyhnutnosť modlitby

"Kto sa modlí, určite sa spasí. Kto sa nemodlí, určite sa zatratí" (KKC 2744) Božie pozvanie Celé Sväté písmo je veľká kniha o modlitbe a pozvanie k modlitbe. Niekoľko pozvaní k modlitbe: „... sa treba stále modliť a neochabovať“ (Lk 18,1); „Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia“ (Lk 22, 40); „Proste a dostanete!“ (Mt 7, 7); „V modlitbe buďte vytrvalí.“ (Kol 4, 2); „Chcem...
Read More About Nevyhnutnosť modlitby »

Tri sitá

„Každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.“ (Jak 1,19) Nasledujúci príbeh, ktorý určite mnohí poznáte, sa výborne hodí k tomuto dnešnému čítaniu. Sokratove tri sitá Jedného dňa prišiel k Sokratovi akýsi rozčúlený človek: "Počul si už, Sokrates, čo urobil tvoj priateľ? Musím ti to ihneď povedať." "Moment," prerušil ho mudrc. "Preosial...
Read More About Tri sitá »

Ježiš Kristus, Boh sám, je naozaj prítomný v Tvojich 100%-tách každodenného snaženia

Pozdravujem Ťa drahý brat a sestra.  Včera večer, keď som si čítal Liturgické čítania - Prvé čítanie, Žalm a Evanjelium - na dnešný deň 15. 1. 2014, prišla mi na um myšlienka: "Ježiš Kristus, Boh sám, je naozaj prítomný v mojich 100%-tách každodenného snaženia." Aký to má súvis s Liturgickými čítaniami dnešného dňa? Všetko je ukryté v Refréne pre dnešný žalm: "Hľa,...
Read More About Ježiš Kristus, Boh sám, je naozaj prítomný v Tvojich 100%-tách každodenného snaženia »

Manželstvo - cesta k Bohu

.....nikdy predtým som nepočula kňaza hovoriť takto o manželstve. Túžila som nájsť knihy, ktorých je autorom a započúvať sa do jeho slov o Láske. Nevedela som sa dočkať, kedy nám jeho kniha príde a začneme ju čítať. Hneď na prvých stranách ma dostala veta: „Manželstvo je pozostatok raja na zemi.“ Otec Caffarel píše, že šťastie a láska patria k sebe, lebo ak sa človek vidí v pohľade druhého a objaví, že je hodný lásky, že je milovaný, a keď láska zasiahne, všetko sa zmení...“
Read More About Manželstvo - cesta k Bohu »

Manželstvo nie je pre teba

Seth Adam Smith / November 12, 2013 Len po roku a pol manželstva som nedávno došiel k záveru, že manželstvo nie je pre mňa. Predtým, než ma predčasne odsúdite, prečítajte si, prosím, tento blog. So ženou sme sa zoznámili na strednej ako pätnásťroční. Desať rokov sme boli najlepšími priateľmi až kým… až kým sme sa nerozhodli, že už viac nechceme byť len priateľmi :) Zaľúbiť sa do...
Read More About Manželstvo nie je pre teba »

Bohorodička - Theotokos

V prvý deň roka dáva liturgia zaznieť v celej cirkvi rozšírenej po svete kňazské požehnanie, ktoré sme počuli v prvom čítaní. „Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!“ (Num 6,24-26). Toto požehnanie zveril Boh prostredníctvom Mojžiša Áronovi a jeho synom, teda kňazom Izraelského národa. Je...
Read More About Bohorodička - Theotokos »

Všetko povstalo skrze Neho.

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol...
Read More About Všetko povstalo skrze Neho. »

Zamyslenie

"Ako Boží vyvolenci, oblečte si ...lásku" (Kol 3, 12. 14).
Read More About Zamyslenie »

Sviatok Svätej rodiny

Rodina. Ešte nikdy v dejinách ľudstva nebol taký silný tlak na podkopávanie jej základných atribútov  a hodnôt, ktoré rodina v svojej prirodzenej podstate prezentuje. Moderný a liberálny duch pod rúškom ľudskej slobody a humánnosti sa usiluje pripraviť rodinu o jej základný rozmer, daný jej Stvoriteľom. V knihe Genezis čítame, ako sám Boh požehnáva...
Read More About Sviatok Svätej rodiny »

Sviatok svätých Neviniatok

  Na dni nasledujúce bezprostredne po slávnosti Narodenia Pána, uvádzajú už najstaršie liturgické kalendáre skupinu sviatkov svätých. Stredovek, ktorý v týchto svätých videl akoby čestných sprievodcov novonarodeného Kráľa ich pomenoval „Comites Christi“ – Kristovi sprievodcovia. V rímskej liturgii sú to prvomučeník Štefan (26. 12.), apoštol a evanjelista Ján (27. 12.) a deti, ktoré dal...
Read More About Sviatok svätých Neviniatok »

Svätý apoštol Ján - mystik medzi apoštolmi

Sviatok apoštola Jána je sviatkom a oslavou lásky. Lásky, ktorú najdokonalejšie a najhlbšie opísal v svojich spisoch práve sv. Ján. On nazrel najhlbšie do tajomstva Božej lásky a ponorený do jej tajomstva sa nám snažil  ju aj čo najdokonalejšie opísať a sprítomniť. Najmladší z apoštolov, ktorý ako jediný z nich zomrel prirodzenou smrťou...
Read More About Svätý apoštol Ján - mystik medzi apoštolmi »

Svätý Štefan - prvomučeník

   Len čo sme oslávili narodenie a príchod Božieho Syna, hneď na druhý deň nám Cirkev predkladá sviatok sv. Štefana – prvomučeníka.  Môže sa nám zdať, že veľmi krátko sme sa tešili z novonarodeného dieťatka a už je tu červená, mučenícka farba a oslava smrti sv. Štefana.  Narodenie a smrť, alebo lepšie povedané narodenie a narodenie pre večný...
Read More About Svätý Štefan - prvomučeník »

Vianoce – čas splnenia Božieho prisľúbenia

Vianoce – čas splnenia Božieho prisľúbenia     Vianoce, slovo  vyvolávajúce v nás  zväčša tie najkrajšie pocity a spomienky. Hádam na svete nejestvuje človek, ktorý by mal pri počutí tohto slova nejaké negatívne pocity. Vianoce, sviatky pokoja a lásky, takto ich označujú dokonca aj neveriaci ľudia. S Vianocami sa nám spájajú spomienky z detstva, vianočný...
Read More About Vianoce – čas splnenia Božieho prisľúbenia »

Rodová rovnosť

Rodová rovnosť - gender ideológia.     Krásne znejúce slová, čo sa však skrýva pod týmto pojmom. Anglické slovo gender označuje rod ako spoločensky naučenú rolu, ktorá nezávisí od biologického pohlavia. Doteraz existovala na otázku pohlavia jednoznačná odpoveď: muž alebo žena.     Rodová ideológia hovorí: Nie je dôležité akého ste pohlavia...
Read More About Rodová rovnosť »

Advent-čas očakávania

Advent – čas očakávania       Adventný čas, ktorý práve prežívame je časom očakávania. Očakávania sviatkov narodenia Božieho Syna, no tiež očakávania druhého príchodu Ježiša Krista na našu zem. Z liturgického pohľadu je adventný čas aj takto rozdelený. Prvé dva týždne adventu nás liturgia a Cirkev nabádajú zamýšľať sa nad druhým eschatologickým príchodom Ježiša...
Read More About Advent-čas očakávania »

Advent

Požehnaný čas adventu, potrebné stíšenie sa a dobrú prípravu našich sŕdc pre príchod nášho Spasiteľa vyprosujú administrátori Janka a Slavo.
Read More About Advent »

Zamyslenie

"Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa drží za ruku..." (Iz 41, 13)
Read More About Zamyslenie »

Dom v Nazarete

   V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou." Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u...
Read More About Dom v Nazarete »

Dom v Jeruzaleme

   K ým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: "Pokoj vám." Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal: "Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti - a vidíte; že ja mám." Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu...
Read More About Dom v Jeruzaleme »

Dom v Jerichu

   P otom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: "Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes...
Read More About Dom v Jerichu »

Dom u Šimona

   K torýsi farizej ho pozval, aby s ním jedol. On vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu. V meste bola istá žena, hriešnica. Keď sa dozvedela, že je hosťom vo farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom, s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi, bozkávala mu ich a natierala voňavým...
Read More About Dom u Šimona »

Dom v Káne Galilejskej

   N a tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: "Nemajú vína." Ježiš jej odpovedal: "Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina." Jeho matka povedala obsluhujúcim: "Urobte všetko, čo vám povie!" Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré...
Read More About Dom v Káne Galilejskej »

Dom v Betánii

   A ko išli ďalej, vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: "Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!" Pán jej odpovedal: "Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre...
Read More About Dom v Betánii »
Showing 76 - 100 of 104 results.
Items per Page 25
of 5