Дневники

Все дневники »

Тег: k - rok mojej viery

Stávať sa chlebom blížnemu ...

Mnohí sa snažíme odpovedať na lásku Boha našou láskou ku nemu a ku blížnym a poslušnosťou jeho príkazom. Často rezonujú Ježišove slová v našich dušiach : "Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás." ( Jn 15,12 ) Môžeme si spomenúť ešte na : " Ja som chlieb života." ( Jn 6,48 ) To je výzva aj pre nás ...
Узнать больше О Stávať sa chlebom blížnemu ... »

Hľadaj lásku - a zotrvaj v nej ...

Život súčasného kresťana je často plný bojov. Hlavne so sebou samým, so svojimi neresťami, hriešnosťou, a s ťažkosťami všedného života. Niekedy prichádzajú skúšky, počas ktorých človek nevie hneď ako treba zareagovať, a odkiaľ začať. Zvlášť my kresťania sa snažíme správne sa orientovať v rozhodnutiach a činoch pomocou nášho svedomia. Niekedy je ale svedomie neisté ...
Узнать больше О Hľadaj lásku - a zotrvaj v nej ... »

Náš APOŠTOLÁT s našou LÁSKOU

Radostná zvesť - evanjelium o Božej láske, je určená všetkým ľuďom. A povinnosťou nás - veriacich, je odovzdávať svoju živú vieru našim blížnym. Niektorých posiela Pán až na kraj sveta, aby tam šírili svetlo živej viery. To sú hlavne misionári. Niektorí slúžia Pánovi ako kňazi, alebo rehoľníci. Väčšinu veriacich Pán pozýva vydávať svedectvo o ňom - Živom Bohu - v prostredí, kde žijú obyčajný život obyčajného veriaceho. Život laika. Predsa však je jedno spoločné a veľmi dôležité, čo spája nás všetkých pri odovzdávaní našej viery. Aj pre kňazov, reholníkov, pre misionárov, aj pre laikov ...
Узнать больше О Náš APOŠTOLÁT s našou LÁSKOU »
Показывается результатов: 3.

javax.portlet.title.BGTCG