Profile

Farnosť Lomnička
20 zaregistrovaných užívateľov
24 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Martin Pasiar
Kapláni:
Mgr. Jozef Gorčák
Kontaktné informácie

Vitajte na stránkach farnosti Lomnička

Vitajte na oficiálnych stránkach farnosti Lomnička.

 

Farnosť Lomnička je špecifická tým, že ju obývajú z 99% rómovia. Preto aj duchovná služba vo farnosti zohľadňuje túto okolnosť a je zameraná na evanjelizáciu a základy kresťanského života.

~~~~

 

Stránka má prehľadnú a jednoduchú štruktúru, aby sa návštevník dostal k potrebným informáciám. Ak ste nenašli čo ste na stránke hľadali, neváhajte použiť naše KONTAKTY.

Farnosť LOMNIČKA rešpektuje legislatívu o ochrane osobných údajov. Viac sa dočítate TU

Sväté omše máme zvyčajne takto:

Pondelok     18:00

Utorok          18.00

Streda           7:00

Štvrtok         18:00

Piatok          18:00

Sobota           8.00

Nedeľa - 9.00 a 11.00

 

Medzi nami žije veľa ľudí, ktorí majú túžbu pomáhať druhým. Ak patríš medzi nich, TU nájdeš inšpiráciu na konkrétnu pomoc.

 

Vždy v prvý piatok v mesiaci slávime svätú omšu obetovanú za našich dobrodincov. Pán Boh nám posiela veľa dobrých ľudí ktorí sa za nás modlia, obetujú a pomohli alebo pomáhajú nám tiež materiálne. O niektorých vieme, ale mnohých nepoznáme. Za nich všetkých sa modlíme a za nich a na ich úmysly obetujeme svätú omšu vždy v prvý piatok v mesiaci, prípadne niektorý z najbližších dní.

Blogy

« Späť

Ambulancia v Lomničke

V Lomničke s počtom obyvateľov vyše 2500  nie je zdravotné stredisko, priamo v obci sa pre obyvateľov neposkytuje zdravotná starostlivosť.

V obci kde je vyše 1800 detí a mladých do 25 rokov a kde sa ročne narodí do 100 detí, nie je ani ambulancia pre deti a dorast.

Občania dochádzajú za ošetrením do 4 km vzdialeného mesta Podolínec, skoro vždy  peši.

Obec Lomnička mala už niekoľko rokov snahu o zriadenie ambulancie, žiaľ bez úspechu.

Vzhľadom na túto situáciu sa  aj Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lomnička, uchádzala o dotáciu  na zriadenie ambulancie u Nadácie SPP.

 

Nadácia SPP žiadosť podporila a tak sme sa mohli pustiť do práce....

Práce na príprave priestorov ambulancie a jej vybavenia sme zvládli a  dúfame, že to zlepší dostupnosť zdravotníckej starostlivosti v obci... pre všetkých.

Ďakujeme!