Blogy

« Späť

Obracať alebo neobracať ? - Priťahovať !!!

Na stránke POSTOY.sk portálu bol uverejnený článok o obracaní neveriacich na vieru... V následnej diskusii sa diskutujúci dotkli základných myšlienok ku tejto téme. Myslím, že sa tu prejavilo dosť nešťastné ponímanie apoštolátu a evanjelizácie. Teda - ako násilné odovzdávanie viery. Takto to ale málokedy funguje!

Obracať alebo neobracať ? - Priťahovať !!!


   Najlepší je osobný príklad ! Príklad radostného prežívania prítomnosti sviatostného Ježiša v našich srdciach! Ako uverí človek, ktorého v živote stretneme, že ho Boh miluje, keď ten človek necíti z nášho srdca lásku - Živého Boha? Je to náročné, to je pravda. Znamená to niekedy aj : " Nastaviť druhé líce ... ". Alebo : " Ísť s prosiacim aj druhú míľu ... " j keď sa mi nechce. Alebo aj , keď Ťa poprosí niekto, aby si urobil niečo, a Tebe sa nechce, tak to urobíš ( hoci s premáhaním, ale z lásky k Bohu a ku blížnemu ), a ešte sa spýtaš : " A čím by som Ti mohol ešte poslúžiť ? " Takéto : " Nastavenie druhého líca ..." je vyjadrením živej viery plnej lásky, ktorá je nádherná a príťažlivá! A o to ide !!! My nemáme tlačiť do viery, my máme priťahovať k Ježišovi ! Vlastne máme sa dať k dispozícii, aj naše srdcia, telá a životy Bohu Otcovi, aby cez nás aj nami prežívanou láskou k blížnemu, láskou ktorú cítiť, Boh priťahoval ľudí k Ježišovi. Spomeňme si na slová Pána Ježiša : " Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju Ľudia pošliapali.!" ( Mt 5,13 )
Pripomeňme si aj slová:
" Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v Nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. " ( Mt 5, 19 )

Alebo: Ako nám uverí niekto, že Boh je milosrdný, keď my sami nekonáme milosrdenstvo? Napríklad : Ubližujúcim odpúšťať ! - vieme , že to je jeden zo skutkov milosrdenstva podľa učenia Cirkvi. Tiež : Krivdu trpezlivo znášať ! - znamená aj neplácať zlým za zlé. Pomáha aj Zlaté pravidlo : " Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci. " ( Mt 7,12 )
 Nemyslite si, že to je bez odmeny od Ježiša. Svedčia o tom aj Ježišove blahoslavenstvá. A my mu predsa veríme ! Jedno blahoslavenstvo hovorí : " Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo." ( Mt 5,7 ) Áno, niekedy je to také ťažké... Ale, ak poprosíme - Ježiš nám dá silu!!! Hovorí a povzbudzuje nás : " Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! " ( Mt 7,7 ) Ďalší skutok milosrdenstva je " Za živých a mŕtvych sa modliť. " Ak vy budete predchádzať svoj apoštolát a evanjelizáciu modlitbou za tých, ktorí vás budú počúvať a pozerať váš príklad viery, uvidíte zázraky! Tiež veľmi posiluje apoštolát aj obetovanie svätého prijímania na úmysly apoštolátu a evanjelizácie, aj za našich poslucháčov. Vtedy budeme mať silu s láskou v srdci svedčiť o živom Bohu v našich srdciach! A keď takto budeme postupovať : 1. Najprv slušne nadviažeme rozhovor ( pozdrav a tak.. ).
 2. Potom sa milo spýtame, či im môžeme niečo povedať. 3. Ak súhlasia, môžeme im povedať s láskou v srdci: " Pán Boh Vás má rád, a chce, aby ste boli šťastný, a prišli do Neba " Takto nám to pôjde. Asi sedem krát som to skúsil, a oni to vždy počúvali a prijali s radosťou ! Takýmto spôsobom môžme pripraviť pôdu ľudských sŕdc pre siatie Božieho slova.
Myslím, že toto je jeden z možných príťažlivých spôsobov šírenia viery. U mňa funguje!

Tiež je dobré svedctvo, keď so Živým Bohom srdci dávame hladným jesť, smädným piť, alebo aj inak pomáhame núdznym. S láskou, tak , aby bolo cítiť našu " slanosť " - láskavosť. Vtedy bude naše apoštolovanie hodnoverným. A neveriaci budú Boha hľadať !!! Nebudú sa báť pripustiť, že Boh jestvuje. Lebo uveria, že ich Boh má rád.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým

Značky blogov