AKO NÁS PODPORIŤ

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže sa už viac ako dvadsať rokov venuje systematickej práci s mládežou. Svojimi aktivitami pomáhame mladým ľuďom nachádzať pravé hodnoty a dozrievať v osobnosti, prispievajúce svojimi postojmi, konaním a prácou k rozvoji spoločnosti a cirkvi. Ak chcete podporiť našu prácu s mládežou, urobiť tak môžete viacerými spôsobmi.

2% pre mládež

Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť, komu venujete 2% z vašej dane. Ak sa rozhodnete darovať ich ZKSM, čím nám pomôžete zefektívniť našu prácu s mládežou, v nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať pokyny.

Informácie o darovaní dvoch percent ZKSM v kocke

Finančná a nefinančná pomoc

Vzor darovacej zmluvy o poskytnutí finančného daru

Vzor darovacej zmluvy o poskytnutí nepeňažného daru

Propagácia

Pomôcť spropagovať naše združenie môžete umiestnením nášho webového banera na vašej stránke, ako aj zdieľaním stránky ZKSM na Fabebooku.

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo je dôležitou súčasťou našej činnosti. Podporiť nás môžete aj zapojením sa do dobrovoľníckej práce v rámci našich projektov. Viac o nich sa dozviete v časti Projekty a Zapoj sa.

Modlitba

Vaše modlitby sú pre nás veľmi dôležité. Pomáhajú nám hľadať Božiu vôľu v práci s mládežou a šírení Jeho Kráľovstva medzi mladými ľuďmi na Slovensku.

Ďakujeme vám za akúkoľvek pomoc!