Financovanie a hospodárenie ZKSM

Správa o financovaní a hospodárení ZKSM  v roku 2016
Správa nezávislého audítora za rok 2016
Správa nezávislého audítora za rok 2015

 

Verejné obstarávanie

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže v rámci projektu „Športová výbava"  s finančnou podporou Úradu vlády SR zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk spolu s cenovým návrhom:

Výzva na predkladanie ponúk
Cenový návrh