Dobrovoľníctvo v ZKSM

Dobrovoľníctvo je jednou z prioritných oblastí našej činnosti. Všetky aktivity, podujatia, projekty a systematická práca s mládežou a deťmi je postavená na dobrovoľníckej činnosti mladých, ktorí sa rozhodli angažovať sa a spolupracovať na aktivitách našej organizácie bez nároku na finančnú odmenu za svoju činnosť.

Mladých ľudí, ktorí reagujú na naše pozvania a prichádzajú na podujatia a pravidelné stretnutia spoločenstiev, stále pribúda. Sme si vedomí toho, že je to skvelý priestor ako ich od začiatku viesť  k dobrovoľníctvu.

Pre mladých dobrovoľníkov sme pripravili príručku, ktorá má slúžiť ako praktická pomôcka pri zorientovaní sa v oblasti dobrovoľníctva, legislatívy týkajúcej sa dobrovoľníctva na Slovensku. Súčasťou príručky sú aj praktické rady pri príprave podujatí, zostavovaní tímu, získavaní financií a tiež praktický návod ako pripraviť detský tábor alebo ako sa pripraviť na "stretká" - ktoré sú najčastejšou formou  pravidelnej systematickej práce s deťmi a mládežou v ZKSM.

Príručka pre dobrovoľníka