Umenie milovať                          

Projektom Umenie milovať poukazujeme na prácu s mládežou ako na umeleckú činnosť, jej hodnotu a cieľ, v ktorom povzbudzujeme srdcia mladých, aby dokázali objavovať svoje talenty a dosahovali plnosť svojho potenciálu, aby vychádzali zo seba a podieľali sa na dobre spoločnosti. 

Viac informácií o programe nájdete na stránke: www.upgrade.zksm.sk

 

Lifenet

Projekt vznikol ako nástroj na napĺňanie vízie ZKSM, aby v každom meste a farnosti na Slovensku fungovalo spoločenstvo kresťanov, ktorí budú prinášať Božie kráľovstvo do každej oblasti života a pomáhať šíriť kresťanské hodnoty. Lifenet túto víziu napĺňa prostredníctvom sieťovania, mapovania a posúvania spoločenstiev. 

Viac informácií o projekte nájdete na stránke: www.lifenet.sk

 

Kresťan v politike

Víziou a zmyslom projektu KVP je priblížiť kresťanom na Slovensku oblasť politiky a vytvoriť podmienky pre možnosti formácie či angažovanosti. Strategické ciele projektu sú: Prinášať zmenu zmýšľania a formovať kresťanov v oblasti politiky na rôznych úrovniach. Projekt je nestranícky a naddenominačný.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke: www.krestanvpolitike.sk

 

From the heart of Europe

Pri príležitosti  predsedania Slovenska v Rade Európy v roku 2016, sme ako organizácia iniciovali a viedli projekt s názvom Zo srdca Európy. Projekt prebiehal na Slovensku počas šiestich mesiacov v takmer 1500 mestách a obciach. Cieľom projektu bolo priblížiť obyvateľom Slovenska členské krajiny EÚ a poukázať na základné piliere EÚ - solidarita a subsidiarita. Celú víziu, aktivity a webovú stránku projektu sme po skončení odovzdali ako "štafetu" partnerskej organizácii na Malte, ktorá neskôr pokračovala v iniciatíve vo svojej krajine, nakoľko Malta prevzala predsedníctvo v Rade Európy po Slovensku.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke:            www.fromtheheartofeurope.eu

 

Katarínka

Projekt, ktorým sa mladí ľudia formou letných táborov snažia zachrániť  ruiny starobylého Kostola a Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej (odtiaľ názov Katarínka) pred ďalším pustnutím a rúcaním a oprášiť jeho búrlivú a zaujímavú históriu. Tábory sú určené pre mladých ľudí vo veku od 17 rokov z celého Slovenska (dobrovoľníkov bez nároku na finančnú odmenu). Konajú sa počas leta v júli až auguste v štyroch dvojtýždňových turnusoch a sú plánované i na ďalšie roky až do celkového zakonzervovania stavby.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke: www.katarinka.sk.

 

Godzone

Hlavným zameraním projektu Godzone je evanjelizácia mladých na Slovensku. Vieme, že tento svet nevyhnutne potrebuje počuť posolstvo evanjelia a chceme ho prinášať spôsobom, ktorý je prijateľný pre mladých ľudí, žijúcich v súčasných podmienkach tejto spoločnosti. Godzone každoročne organizuje turné po Slovensku. 

Viac informácií o projekte nájdete na stránke www.godzone.sk.

 

Animátorské školy

Jednou z priorít ZKSM je neformálne vzdelávanie. Cieľ vzdelávacieho programu Animátorská škola je zameraný na rozvoj kompetencií mladých dobrovoľníkov od 16 rokov, ktorí sa vo svojom voľnom čase, venujú systematickej práci s mládežou a tiež na to, aby sa mohli osobnostne posúvať vpred a zároveň sa efektívne zapájať do organizovania aktivít zameraných na prácu s deťmi a mládežou.

Viac informácií o animátorských školách nájdete na stránke: www.animator.sk

 

Nemecký Anem

Spoločenstvo Nemecký Anem už vyše pätnásť rokov združuje mladých veriacich (z rôznych kútov Slovenska) s túžbou a chuťou zlepšiť sa v nemčine počas letných prázdnin. Keďže v tom čase prišla aj anglická iniciatíva, dospelo sa k názvu „Anem", teda k skratke združujúcej pojem ANglický a nEMecký v jednom. Napriek čiastočne jednotnému názvu sú to dve samostatne fungujúce spoločenstvá. Za svoju históriu si Anem spomína na účastníkov a neskôr aj dobrovoľníkov z Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, či Ukrajiny. Spoločenstvo každoročne organizuje letný jazykový tábor, pre mladých vo veku od 12-16 rokov. Súčasťou programu sú okrem spomínanej nemčiny aj rôzne športové, spoločenské aktivity, medzi ktoré patrí aj celodenný výlet a pútavé workshopy. Okrem toho sa členovia spoločenstva a mladí nad 15 rokov stretávajú na pravidelných duchovných stretkách v Dome Quo Vadis v Bratislave.
Viac informácií o aktivitách Nemeckého Anemu nájdete na:  http://nemeckyanem.sk/

 

Muráň Levoča

Projekt patrí medzi najstaršie aktivity ZKSM. Každoročne sa v rámci tohto projektu organizuje pešia púť z Muráňa na Levočskú púť. 

Viac informácií o projekte nájdete na stránke: www.muranlevoca.sk.

 

Adoptuj si politika

Cieľom projektu je pozvať a motivovať ľudí k modlitbe za jednotlivých politikov, ktorí zastupujú záujmy občanov Slovenska v parlamente. Nejde nám o propagáciu jednotlivých politických strán, ani o presadzovanie nejakého politického názoru. Ako kresťania veríme, že zjednotením sa v modlitbe môžeme zasiahnuť do diania na Slovensku.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke: www.adoptujsipolitika.sk.

 

Stránka animator.sk

Stránka slúži najmä animátorom, pomocníkom a ľuďom angažujúcim sa v stretkách a spoločenstvách. Stránka ponúka aj množstvo materiálu pre začínajúce skupinky a pre budúcich pracovníkov s deťmi a mládežou. Stránku pripravuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).

Viac informácií nájdete na stránke: www.animator.sk

 

Dubova Colonorum

Cieľom projektu je záchrana ruín Kostola sv. Kozmu a Damiána a ich zakonzervovanie, aby sa zabránilo ich ďalšiemu rozpadu, vyčistenie celého areálu, ale i historický prieskum. Nechceme areál kompletne zrekonštruovať, ale zachovať jeho súčasný vzhľad a atmosféru zrúcanín. Projekt prispieva i k zmysluplnému a užitočnému tráveniu voľného času mladých ľudí počas prázdnin v tábore s dobrým programom. Rozvíjajú sa tu ich vzájomné vzťahy, vzťah k histórii a prírode i celkové formovanie ich osobnosti.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke: www.dubovacolonorum.sk.

 

Tvoja vec

Cieľom projektu Tvoja vec! je pozvať ľudí do modlitby za krajinu, v ktorej žijú. Odmieta rezignáciu a kritizovanie. Vedie k zodpovednosti a dlhodobej modlitebnej podpore tých, ktorí rozhodujú o Slovensku.