ĽUDIA V ZKSM

Janko Buc 
predseda, štatutárny zástupca

buc@zksm.sk

Janko v kocke

Janko je predsedom ZKSM štvrté volebné obdobie. Keďže službu mladým ľuďom považuje za svoje poslanie, ZKSM pokladá za to správne miesto, kde môže toto poslanie napĺňať. V roku 2008 tiež založil občianske združenie Yes, we can, ktoré pomáha ľuďom v núdzi.

 

 

Martin Janus
výkonný riaditeľ 

martin@zksm.sk
 

Martin v kocke

Martin je výkonným riaditeľom od októbra 2014. Má srdce pre ľudí a ich vedenie, preto mu táto práca prináša radosť. Teší sa z toho, keď vidí mladých ľudí rásť, nachádzať svoju identitu a žiť pravé hodnoty. ZKSM vidí ako veľmi dobré miesto pre mladých, aby mohli rozvíjať svoje dary a talenty a tým sa pripravovali na svoje budúce povolanie v spoločnosti. 

 

Peter Forgáč
projektový manažér

peter@zksm.sk
projekty@zksm.sk

Peter v kocke

Peťo je projektovým manažérom v ZKSM. Pochádza z Granč-Petroviec, kde je súčasťou mládežníckeho spoločenstva Acharai. Vo svojom voľnom čase sa venuje svojej manželke a synčekovi, dobrovoľníctvu v eRku a svojim priateľom. Peťo je veľmi radostný a priateľský človek, má rád šport, turistiku a čítanie kníh.

 

Petronela Grajciarová

koordinátorka projektu LIFENET

petronela@zksm.sk

Nelka v kocke

Nelka je koordinátorka projektu LIFENET a členkou organizačného tímu Líderskej animátorskej školy.  Momentálne žije a pracuje v Bratislave. Patrí do Spoločenstva pri dóme sv.Martina - kde pred rokmi našla svoj duchovný domov. Vo svojom voľnom čase rada športuje, chodí na turistiku a navštevuje nové miesta, ktoré ešte nevidela. Okrem iného miluje prácu s ľuďmi,  a sladkosti :) 

 

Monika Takáčová

koordinátorka pre média a komunikáciu

monika@zksm.sk
media@zksm.sk

Monika v kocke

Monika pracuje v ZKSM ako koordinátorka pre média a komunikáciu a koordinátorka projektu Umenie milovať. Pochádza z Levoče, kde je spoluvedúcou Spoločenstva Pavol a kde rada trávi aj svoj voľný čas.  

 

Eduard Filo
koordinátor pre podporu strategického rozvoja práce s mládežou

eduard@zksm.sk 

Edo v kocke

Eduard pracuje ako koordinátor pre podporu strategického rozvoja práce s mládežou. Komunikácia s vedúcimi oblastných centier a jednotlivých spoločenstiev je zároveň priestorom a výzvou pre vytváranie nových vzťahov, partnerstiev a rastu spoločenstiev. So svojou rodinou žije v Trenčíne, kde má aj svoje spoločenstvo. Veľký potenciál vidí v prebratí osobnej zodpovednosti každého kresťana žiť Božie Kráľovstvo na svojom mieste, preto chce ďalej rozvíjať projekt Tvoja Vec. Práca mu prináša radosť a naplnenie.       

 

Miro Novák
koordinátor pre základnú a administratívnu podporu zvyšovania kvality práce s mládežou

miro@zksm.sk

Miro v kocke

Miro je koordinátor pre základnú a administratívnu podporu zvyšovania kvality práce s mládežou. Okrem toho pracuje s webovými aplikáciami, aj preto má v ZKSM na starosti systém VIVANT. Zároveň pomáha s vyúčtovaním podujatí, keďže je vedúcim najväčšieho a najrôznorodejšieho oblastného centra a pri vyúčtovaní sa stretáva s rôznymi prípadmi a problémami. Jeho cieľom je pomôcť čo najviac zjednodušiť administratívu. Vo voľnom čase rád trávi čas s mladými. Jeho srdcovou záležitosťou sú tábory a púte radosti vo Vysokej nad Uhom. Miluje sladkosti :)

 

Majka Stančáková 
ekonómka

majka@zksm.sk

Majka v kocke

Majka sa zaoberá kontrolou vyúčtovania projektov a všetkých zdrojov ZKSM. Tiež zastrešuje služby poskytované tretím osobám. Rada sa korčuľuje, tancuje, počúva hudbu, no najradšej svoj voľný čas venuje knihám. A miluje čokoládu.

 

František Venglik
technická podpora

venglik@me.com

Ferko v kocke

František je šťastne ženatý živnostník. Pre ZKSM pracuje externe ako počítačová a technická podpora. V súčasnosti má tiež na starosti nákupy techniky a hudobných nástrojov pre OC. Medzi jeho záľuby patrí turistika, bicykel a les; hudba, IT a pes. :)

 

Ďakujeme Ľudka

Ľudka Hagovská
Ľudka v ZKSM pracovala ako hlavný ekonóm. Okrem toho prispievala k celkovému smerovaniu a hľadaniu vízie našej organizácie. Bola našou milovanou sestrou, priateľkou, dlhoročnou spolupracovníčkou a mnohokrát veľkou oporou a inšpiráciou. Viac o Ľudke

 

Predsedníctvo

Ján Buc - predseda
Eduard Filo
Miroslav Novák
Veronika Janus
Júlia Gyurcsisová

Kontrolná komisia

Ján Dubják
Miroslav Kavoň
Zuzana Meleg - Podobová

kontrolnakomisia@zksm.sk

 

Vedúci OC