DOKUMENTY ZKSM

Výročné správy

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Výročné správy 1999 - 2004 - dostupné na požiadanie

Plán činnosti

Podrobný strednodobý plán činnosti ZKSM na roky 2011 - 2013 
Podrobný strednodobý plán činnosti ZKSM na roky 2008 - 2010 
Plán rozvoja a činnosti ZKSM v pre roky 2007 a 2008

- dostupné na požiadanie 

Stanovy ZKSM