Milovaná Ľudka, ďakujeme...

apríl 2012

Keď sme pred rokom pripravovali nomináciu Ľudky na ocenenie za dlhoročný prínos práce s mládežou, nenapadlo by nám, že o rok sa s ňou budeme lúčiť navždy. Nikdy nikto nevyjadrí dostatočne slovami to, čo táto žena urobila pre každého z nás a pre mladých ľudí na Slovensku. Predsa sa o to pokúsime krátkym životopisom. Aspoň pár vetami, ktorými sa jej chceme za to všetko poďakovať.

 

 

Na začiatku jej cesty s Bohom ju veľmi jasne povolal k službe mladým ľuďom. Toto pozvanie prijala a viac ako 25 rokov aktívne pracovala s mládežou na rôznych úrovniach. Jej túžbou počas služby mladým bolo nechať sa formovať v Božích rukách a tiež formovať druhých. Stála pri zrode mnohých mládežníckych projektov, do ktorých aktívne prispela svojou víziou, nápadmi ako aj odbornými znalosťami.

Od r. 1986 pôsobila ako moderátor mládežníckeho spoločenstva Svetlo-Život. Začiatkom 90-tych rokov organizovala každoročne kurzy a duchovné obnovy pre mladých ľudí z rôznych sociálnych skupín. Medzitým sa individuálne venovala dievčatám v reedukačných centrách a deťom v detských domovoch osobnými návštevami, spoločnými výletmi či športovými aktivitami. Viac ako rok individuálne pracovala s drogovo závislými v sociálnom zariadení pre slobodné matky.

V ZKSM Ľudka pracovala ako hlavný ekonóm. Okrem toho však prispievala k celkovému smerovaniu a hľadaniu vízie našej organizácie. Od roku 2000 bola štatutárnym zástupcom o.z. Vinica, ktorého hlavným cieľom je duchovná formácia a výchova mladých vedúcich pre prácu s mládežou, alebo Ľudkinými slovami : „polievanie Pánovej Vinice všade, kde sa to dá, aby bola Vinicou, ktorá prináša veľa ovocia". V tom istom roku bola pri zrode a stala sa aktívnou členkou Komisie pre mládež v Spišskej diecéze, ktorá sa už viac ako desať rokov venuje evanjelizácii a pastoračným aktivitám s mládežou na Orave, Liptove a Spiši. Dlhoročne zastupovala Spišskú diecézu v Rade pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska. V roku 2006 sa podieľala na prípravách a tvorbe obsahovej stránky Diecéznych animátorských škôl, ktoré sa postupne rozšírili do jedenástich miest na Slovensku. Od jej založenia až do uplynulého roka v nej každoročne pôsobila ako lektor a garant niektorých modulov. Ľudka už dlhšiu dobu videla veľkú potrebu osobného a duchovného sprevádzania vedúcich malých spoločenstiev. Preto navrhla model Školy animátorského sprevádzania, ktorú minulý rok navštevovalo viac ako 40 mladých ľudí. Stála taktiež pri zrode Líderskej animátorskej školy, počas ktorej mala byť tento rok lektorom, no zdravotné dôvody jej to už nedovolili.

Ročne jej „rukami" prešli desiatky mladých ľudí, ktorým ponúkala duchovné poradenstvo, pomocnú ruku v ťažkých chvíľach, priateľstvo a otvorené srdce. Ľudka bola našou milovanou sestrou, priateľkou, dlhoročnou spolupracovníčkou a mnohokrát veľkou oporou a inšpiráciou.

Po deviatich mesiacoch boja s ťažkou chorobou sa v sobotu, 14. apríla 2012 - v predvečer sviatku Božieho Milosrdenstva, narodila pre nový – večný život. Ďakujeme Nebeskému Otcovi za tento veľký dar – Ľudku, ktorú si tak veľmi počas jej života tu na zemi používal pre budovanie svojho Kráľovstva.

Milovaná Ľudka, ďakujeme aj Tebe, za všetko...

Tvoji kolegovia, priatelia, blízki

 

 

Povedali o Ľudke (apríl 2011):

Žena v rozkvete svojho života. Nádherné obdobie pre každú ženu... Nosila v sebe dlho myšlienku zrealizovania jedného projektu pre mladých. Tak ako pomaly všetko dozrieva, tak dozrieval aj tento projekt. Keď som ako účastníčka raz počúvala ako a kedy sa to všetko zrodilo, zanechalo to vo mne hlboký dojem. A to už bolo počas jeho realizácie. Táto práca potrebovala čas, ochotu, obetu, dotiahnutie do konca a najmä vytrvalosť. A tieto atribúty Ľudku zdobia. Preto je pre mňa veľkým povzbudením a veľmi si ju vážim.

Elenka, účastníčka Školy animátorského sprevádzania

Zapálený človek, ktorý venoval a venuje svoj čas, svoje schopnosti i záujem druhým, hlavne mladým ľuďom, aby našli správny smer v živote.

Ľubo, dlhoročný spolupracovník 

"Ľudka je ženou, ktorej slová sú podložené činmi. Hovorí o láske, o odpúšťaní, o radosti, ale predovšetkým pri nej viete, že lásku, odpúšťanie, radosť žije. Darí sa jej spájať teóriu s praxou, čo je vo svete, kde je "ale" jedno z najdôležitejších slov, vzácne a teda nesmierne príťažlivé. Má podiel na fungovaní mnohých kvalitných programov pre mladých, ale nezdôrazňuje to. Máte pri nej pocit, že práve to, čo robí teraz, je to jediné - to podstatné. Ľudka je človekom, ktorý sa obetuje preto, aby mladí ľudia objavili vo svojom živote hĺbku, a tak mohli rásť do výšky."

Veronika, účastníčka animátorskej školy

Ľudka je pre mňa osobnosť. Na veci sa neprizerá iba z diaľky, ale akčne do nich vstupuje. Je aktívna a čo je hlavné - chodí s otvorenými očami a srdcom. Zároveň vníma potreby svojho okolia a reaguje na ne. Ja osobne som veľmi vďačná za jej nezištnú pomoc, podporu a pochopenie, ktoré v nej mám. 

Anička, účastníčka animátorskej školy 

 

 


 

ĽUDKINA KATECHÉZA
V TV LUX na tému

Deň s Ježišom - Boh mení charakter učeníka