Dianie vo farnosti

« Back

NTM 2022

Na tomto mieste počas týždňa NTM 14. až 20 feb. budem zverejňovať texty, priame prenosy, výzvy a AUDIO záznamy zo svedectiev a homílií. Najaktuálnejšie veci sú hore, ak chcete nájsť ostatné veci, treba scrolovať stránku.

Hlavná stránka NTM, z ktorej aj my čerpáme inčpiráciu a prispôsobujeme podľa potrieb farnosti. 
 
 
TENTO súťažný kvíz si môžete vyplniť kedykoľvek  počas NTM, v piatok o 21:00 bude ukončený príjem odpovedí. V sobotu v závere večernej sv. omše vyhodnotíme najčastejšie opakujúce sa chyby a odmeníme 10 najlepších respondentov. Vysvetlenie odpovedí kvízu je TU.
 
Návrhy na filmový večer: Příležitosť k tanci,   Stratení v oblakoch,  Priestupný rok.  Fireproof ( V jednom ohni)  Cesta lásky a nádeje 
Čaro všedných dní,  Krajina tieňov 
 
Niektoré sa teda dajú pozrieť na: nebojtesa.tv, youtube alebo stiahnuť cez ulozto
 
 
NEDEĽA – Povolaní evanjelizovať
- všetci sme povolaní evanjelizovať, čo znamená: prinášať svetlo tam, kde je tma, nádej tam, kde je beznádej,  pokoj tam, kde sú hádky, radosť tam, kde je smútok, lásku tam, kde je sebectvo. Vaša evanjelizačná moc pochádza zo sviatosti manželstva. No táto moc bude len vtedy správne využitá, ak budeme spolupracovať s Bohom. Spolupracovať znamená otvoriť mu dvere, dovoliť mu pôsobiť v nás a použiť nás. V prvom rade pre dobro vášho manžela/manželky, potom pre dobro vašich detí, ale tiež pre dobro tých, ktorí sú okolo vás a ktorých stretávate na ceste životom. Boh vás obdarúva podľa toho, nakoľko ste otvorení prijímať. Prajeme vám, aby vás Boh požehnával vo vašich manželstvách.
 
VÝZVA – ak je to možné, navštívte dnes ( alebo niekedy v blízkom čase) miesto, kde ste si darovali snubný prsteň. A ak ste počas tohto týždňa zažili niečo výnimočné vo vašom manželstve, nenechajte si to len pre seba. Nebojte sa s tým podeliť s niekým, pre koho môžete byť veľkým povzbudením.
 
 

 
 
SOBOTA – Dnes žiadny stereotyp!
jednou z najťaživejších situácií nielen dnešnej doby ako takej, ale aj konkrétne v manželstve je uviaznutie v koľaji, ktorú vytvára stereotyp. Dni sa zdajú byť poväčšine rovnaké a ubiehajú veľmi rýchlo: chodenie do zamestnania, starostlivosť o deti a domácnosť, práce okolo domu, a to všetko je okorenené „typickými rolami“ , ktoré sa prejavujú v rodine tak, že niečo je len typicky „mužská práca“ a niečo naopak iba „ženská práca“. Táto jednotvárnosť vytvára koľaj, do ktorej môže manželstvo ľahko zapadnúť. A preto je dôležité, prerušiť túto stereotypnosť nejakou formou príjemnej zmeny, zábavy alebo relaxácie. Napríklad, keď si manželia občas vymenia svoje každodenné činnosti, to znamená, že sa ponúknu urobiť niečo, čo bežné robieva ich partner ( príprava jedla, starostlivosť o deti počas dňa, zodpovednosť za poriadok, nákup do domácnosti alebo vymyslenie nejakej aktivity, ktorá zmení bežný deň na výnimočný). Takáto zmena je v každom manželstve nevyhnutná.
 
VÝZVA – urobte si dnes výnimočný deň tak, že vyjdete z bežného stereotypu. Niektoré
návrhy, ako nato: manžel môže prejaviť väčšiu iniciatívu v kuchyni a v starostlivosti o deti, manželka sa bude realizovať pri práci okolo domu. Alebo spoločne si naplánujte výnimočný čas: spoločenská hra, pozeranie svadobných fotiek, hodnotný film ( niektoré sú v ponuke aj na farskej stránke),výlet, návšteva známych, atď... . Dôležité je, aby bol tento deň pre vaše manželstvo radostnejší a zaujímavejší ako obvykle.
 
Pri večernej sv. omši bude obnovenie manželských sľubov a požehnnaie vína. (alebo iného obľúbeného nápoja)
 
PIATOK – Váš manžel / manželka je pre Vás Boží dar
 
- uvažovali ste niekedy nad touto skutočnosťou? Položili ste si niekedy otázku:
„ Prečo si som si zobral túto konkrétnu ženu? Prečo som si zobrala tohto konkrétneho
muža?“
Vo Svätom písme v knihe Tobiáš nachádzame odpoveď, ktorú hovorí Rafael Tobiášovi o Sáre: „ ... lebo ona ti bola od počiatku určená...“ (Tob 6, 18). Táto biblická odpoveď je aj pre Vás: lebo už na počiatku vám tohto muža, túto ženu vybral Boh. A tak, ak sa každý z vás pozerá na toho druhého ako na dar Boží, potom môžete ľahšie čeliť akémukoľvek problému či ťažkosti. 
 
Výzva: prežite dnešný deň tak, že budete ďakovať Bohu za svojho manžela / manželku. Snažte sa prežiť pekný spoločný čas, modlite sa jeden za druhého, obetujte rôzne maličkosti, ťažkosti dnešného dňa ako vďaku a za posvätenie toho druhého. Buďte si istí, že Boh vaše modlitby a obety vyslyší.
 
 
 
ŠTVRTOK – Záväzok lásky (oddanosť)

 

 

 
 
- ide o tzv. chladný komponent lásky. V mnohých prípadoch manželskej krízy je jediným spojením vo vzťahu, keď došlo k narušeniu dôvery a vytrateniu vášne. Takýto stav môže nastať po rokoch spolužitia alebo rozličnými inými okolnosťami. Napríklad, ak do manželstva vstúpi alkoholizmus, nevera, nezáujem o partnera či rodinu, sebectvo.
Namiesto dôvery a citov sa dostaví hnev a frustrácia. Keď sa toto stane, človek sa začne ľahko pýtať: „Kde je Boh? Prečo mi dovolil vydať sa za tohto muža? Prečo ma Boh opustil?“ A práve vtedy, keď sa city a dôvera dostanú do krízy, vedenia sa musí ujať záväzok. Tento záväzok lásky, ktorý ste si dobrovoľne dali pred oltárom musí mať miesto vo všetkých situáciách, bez ohľadu na to, či sú príjemné alebo nie. Vyžaduje si to často veľké úsilie a obetavosť, ale Božia láska a Božie milosrdenstvo sú väčšie ako akýkoľvek problém v manželstve, pretože Boh má s každým z vás svoj jedinečný plán.
 
VÝZVA – pokúste sa dnes urobiť nasledovnú pohybovú aktivitu, ktorej úlohou je aspoň troška priblížiť silu záväzku, ktorý ste si pred Pánovým oltárom dali. Vašou úlohou je prejsť určitú vzdialenosť ( cca 1 km) s navzájom priviazanými nohami (manželka si priviaže svoju pravú nohu o manželovu ľavú nohu alebo naopak, tak aby každý mal jednu nohu voľnú).
Možno sa to niekomu z vás bude zdať smiešne alebo naopak ťažké, ale práve o to ide. Na každej spoločnej ceste v manželstve prežívame aj radostné, aj ťažké chvíle. Na konci vašej spoločnej cesty si môžete zopakovať manželský sľub, ktorý ste si s lásky pred rokmi dali.
 
 
STREDA – Vášeň
 

 
- kresťanský život manželov nie je tvorený len modlitbou a duchovným životom v spoločenstve Cirkvi. Ježiš Kristus je prítomný medzi manželmi aj vtedy, keď sa k sebe pritúlia, bozkávajú sa, prejavujú si nežnosti, sexuálne spolunažívajú. Aj takýmto spôsobom sa manželia podieľajú na tajomstve lásky Boha, ktorý je prítomný medzi nimi a to mocou sviatosti manželstva, ktorá posväcuje ich intímny vzťah.
Takýmto spôsobom realizované manželstvo je cestou k svätosti.
 
Výzva – napíšte svojmu manželovi / manželke „zaľúbený list“.
Večer si môžete spoločne prečítať ľúbostné vyznania z Knihy Svätého písma – Pieseň piesni. Skúste to tak, že manželka bude čítať slová snúbenice a manžel ženícha. Porozprávajte sa o tom, čo môžete urobiť, aby ste sa vyhli všednosti a obaja prežívali vášeň v manželskej sexualite ako Boží dar, prehlbujúci vašu lásku.
 
 

 
 
UTOROK – Dôvera, blízkosť
 

 
SVEDCTVO
 
 
Výzva - urobte si samostatne (každý z manželov sám za seba)  TENTO manželský kvíz, a spoločne sa pozrite na vyhodnotenie.  TREBA KLIKNÚŤ NA ZOBRAZIŤ PRESNOSŤ. Veríme, že vám môže pomôcť vo vzájomnej komunikácii, a tak prehĺbiť vzájomnú dôveru a blízkosť. Rozprávajte sa o rozdieloch medzi vami. Skúste sa na rozdiely pozrieť s tým, že váš partner niektoré veci nerobí naschvál, ale jednoducho preto, že je iný. Buďte k sebe úprimní. Hovorte tiež o rozdieloch, vďaka ktorým sa skvele dopĺňate. A zároveň sa sústreďte na tie spoločné túžby, pocity a potreby, ktoré vás navzájom zbližujú,  napĺňajú váš vzťah a posúvajú ho ku krajšiemu a radostnejšiemu.
 
PONDELOK – Prejaviť pozornosť, darovať prekvapenie.
 
Niekto by si myslel, že pozornosti sú len korením a doplnkom vzťahu. Pozornosti či
prekvapenia sú však priamo jeho výživou. Bez nich vzťah chradne a umiera. Každý človek ocení iné prejavy lásky. Našou úlohou je spoznávať, čo poteší môjho manžela, manželku.
 
MUŽI - pamätáte sa ešte na obdobie za slobodna? Koľko nápaditosti a vtipu ste použili, aby sa vaša milá cítila s vami príjemne. Zapojili ste pritom všetky svoje mozgové závity. Urobte tak aj dnes (počas tohto týždňa). Žena potrebuje cítiť, že manželovi na nej záleží, že chápe ako sa cíti, že vie, čo má rada, že rád robí veci, ktoré ju tešia. Pozornosťami, ktorými muž zahŕňa svoju ženu sa napĺňa je základná potreba - byť milovaná. Manželia, pripravte pre svoju manželku niečo, čím jej dáte najavo, že ju milujete.
 
ŽENY - pamätáte sa ešte na moment, čím Vás váš manžel očaril? Muž potrebuje uistenie, že ho žena potrebuje a je pre ňu dôležitý. Všetci muži túžia po uznaní. Pozornosťou je každodenná podpora mužovej autority, podpora v rozvoji otcovstva a vedomie, že pri ňom stojí krásna a milujúca manželka. Zamyslime sa nad tým, za čo všetko vďačíme manželovi a povedzme mu, čo sa nám na ňom páči. Samozrejme, že k tomu môžete pridať prekvapenie (darček alebo iný prejav lásky, ktorý manžela poteší). Najmilšie pozornosti často nestoja žiadne peniaze, ale skrývajú v sebe nápad, tvorivosť, vynaložené úsilie, moment prekvapenia alebo pripomienku príjemnej udalosti.
 
 
Aktivujúce výzvy pre manželov
 
Zdravé manželstvo je založené na vzájomnej dôvere a nezištnej a nesebeckej láske medzi mužom a ženou. Zamilovaní ľudia sú kvôli druhému schopní urobiť temer všetko. Chcú tráviť so sebou všetok voľný čas a prejavujú si rôzne pozornosti. Problémy riešia s láskou a porozumením. Krásne však? Mnohí z vás si možno pomyslia: „U nás to stále takto funguje“.
 
Iní si však povedia: „Aj my sme boli takýto na začiatku, ale život po desiatich, pätnástich, dvadsiatich, ....... rokoch manželstva je už úplne iný. Ten „môj“ / tá „moja“ sa zmenil / zmenila, je taký..... / je taká ....“. Možno však len čiastočne s týmto pohľadom súhlasiť.
 
Väčšinou sú za tento stav zodpovední obaja. Áno, chtiac-nechtiac sa musíme zo svojho sna prebudiť a učiť sa žiť s človekom vedľa seba. Ale aj tento život môže byť krásny a naplnený manželskou láskou. Prirovnajme lásku medzi mužom a ženou jednoducho k účtu v banke. 
 
Keď investujeme do nášho vzťahu, naše konto vzrastá. Keď naopak len očakávame alebo vyžadujeme, naše konto klesá. A čím vyššie bude konto, tým dlhšie nám vydrží v čase ťažkostí. Možno práve tento týždeň môže byť pre vaše manželstvo jedinečnou príležitosťou investovať nový vklad na účet vášho manželstva, ktorý je už roky prázdny alebo len ponúknuť zopár výziev, aby vaše manželstvo zažilo niečo nové.
 
Pred tým, ako sa zapojíte do výziev ponúkame zopár odporúčaní:
- urobme všetko preto, aby môjmu manželovi / manželke bolo pri mne príjemne
- nenechajme sa odradiť, ak prvotná zaľúbenosť už pominula. Láska je viac ako prvotná zaľúbenosť
- na vzťahu treba pracovať – a to chce čas
- veľa sa rozprávajme – o svojich túžbach, pocitoch
- nehromaďme zranenia, ale riešenia
- odpúšťajme si
- pozvime do svojho vzťahu živého Boha!
 
Výzvy budú prichádzať každý deň, ale vašej fantázii a tvorivosti sa medze nekladú. Môžete si ich prispôsobiť podľa možností a individuálnych potrieb pre vaše manželstvo.
 
Prajeme požehnaný čas NTM
 
Počas tohtoročného Národného týždňa manželstva pripravila Liga pár páru tri on-line kurzy symptotermálnej metódy rozpoznania ľudskej plodnosti. Na on-line kurzy pozývame manželov aj snúbencov, ktorí buď chcú predchádzať počatiu bez používania antikoncepcie, alebo naopak- snažia sa tehotenstvo dosiahnuť.
 
Kurzy sú k dispozícii v troch termínoch a v troch rozdielnych časoch.
- prvý, podvečerný kurz začína v utorok 15. februára o 17:15,
- druhý - víkendový má začiatok v sobotu 19. februára o 17:00
- a tretí, večerný, je naplánovaný na pondelok 21. februára o 20:15.
Obsah kurzu a prihlášku nájdete na www.lpp.sk
 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Výstup na Veľký kopec a posviacka kríža na Veľkom kopci sa z dôvodu predpovede nepriaznivého počasia prekladá
o novom termíne Vás budeme včas informovať. 
Nový termín bude s veľkou pravdepodobnosťou až po birmovke. 
 
 
 
 

FARNIK 41

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 40

FARNIK 39

FARNIK 38

FARNIK 37

FARNIK 36

FARNIK 35

FARNIK 34

FARNIK 33

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

 

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)