Dianie vo farnosti

« Back

Výchovno - vzdelávacia prednáška

POZVÁNKA na prednášku o vplyve sociálnych médií, internetu a počítačových hier na zdravie dieťaťa.

Vážení rodičia!


Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Novoť v spolupráci s farským úradom a Obcou Novoť Vás pozýva na výchovno – vzdelávaciu prednášku o vplyve sociálnych médií, internetu a počítačových hier na zdravie dieťaťa. Do akej miery sú počítačové hry pre deti v poriadku? Aké hrozby sú s tým spojené? Čo deti pozerajú? Aké hry hrajú a čo to u nich spôsobuje? Ako ich chrániť?

 


Na to všetko nám dajú odpovede preventista kpt. Mgr. Tibor Šándor, detský psychológ Mgr. Juraj Janček a mjr. PaedDr. Peter HÁMOR, policajný kaplán. Apelujeme na dôležitosť zúčastniť sa na tejto aktivite, pretože stav v tejto oblasti je v rámci celého Slovenska, ale aj v rámci našej obce alarmujúci!
Stretnutie sa uskutoční dňa 21.5.2024 (utorok) o 16:00 hod. v sále KD Novoť.

 

Tešíme sa na Vašu hojnú účasť.

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

DEŇ RODINY JE PRELOŽENÝ

Organizačný tím dňa rodiny oznamuje, že z dôvodu nepriaznivého počasia prekladáme plánovanú akciu "DEŇ RODINY" na náhradný termín, ktorý vám včas oznámime.

 

info k birmovke

 

FARNIK 26

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 25

FARNIK 24

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK 20

FARNIK 19

FARNIK 18

FARNIK 17

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.