Dianie vo farnosti

« Back

Železný pútnik

Pôstna pešia nočná púť z Trstína Hájička do národnej baziliky v Šaštíne.

Pozývame vás na 3. ročník Żelezného pútnika, ktorý sa uskutoční 15. marca o 18. tej hodine. Ide o pôstnu pešiu nočná púť z Trstína Hájička do národnej baziliky v Šaštíne. Jej dľžka je niečo vyše 40 km. Koná sa za každého počasia.
 
Začína sv. omšou o 18. tej hod. vo farskom kostole sv. Petra a Pavla v Trstíne – čo je zmena oproti minulosti, keď sa sv. omša konala v kostolíku v Trstíne –Hájičku - a pokračuje putovanîm cez Malé Karpaty do Plaveckého Mikulaša, kde je priestor na krátky oddych a občerstvenie v Kultúrnom dome. Potom púť pokračuje do Šaštína a ráno o 6.00 hod. je záver sv. omšou v Šaštínskej bazilike.
 
Obetou náročnosti vyprosujeme Božie požehnanie pre tých, ktorí to potrebujú. 
 
Vlani sa púte zúčastnilo vyše 200 pútnikov. Sv. omšu z Trstína vysiela v priamom prenose rádio Lumen.
 
 
 
 
 
 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Spommedzi nás do večnosti odišla

AGNEŠA VOJTAŠŠÁKOVÁ

(nar. 1932) č, 381

Pohreb so sv. omšou bude v piatok o 15:00 v Dome smútku a nádeje

 

 

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 16

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 15

FARNIK 14

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.