Дневники

« Назад

Objať Ježiša v srdci...

Objať Ježiša v srdci...

Mnohí aj dnes putujú dlhé míle, aby sa stretli s Ježišom v ďalekých krajinách. Je to chvályhodné, ak máme na to možnosti a financie. Ak možnosti nemáme, sú tu aj iné príležitosti..

   Niektorí v živote chcú navštíviť mnoho krajín, či stretnúť sa s ľuďmi z ďaleka. Niektorí preto úporne šetria a tešia sa na chvíle, kedy budú spoznávať svet a ľudí cudzích kultúr. Chcú sa priateliť s mnohými. Zvlášť si cenia stretnutia so svetoznámymi ľuďmi. My kresťania máme veľké šťastie...
   Je Cirkevné prikázanie ,,Aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať Sviatosť oltárnu". Vieme, že v hostii ku nám prichádza samotný Ježiš. Pri hodnom prijímaní sám Kristus vchádza do nášho srdca! A nemusíme kvôli tomu poväčšinou cestovať mnohé míle, hoci aj to sa mohlo stať. 
   Pri svätom prijímaní môžeme sviatostného Ježiša milo prijať do nášho srdca! Môžeme ho vo svojom srdci vyobjímať! 
Klaňať sa mu a vyobjímať ho!... Svojím srdcom vo svojom srdci!... 

Комментарии

javax.portlet.title.BGTCG