Дневники

« Назад

APOKAMO - Apoštolská kampaň mobilom - Náčrt

APOKAMO - Apoštolská kampaň mobilom - Náčrt

Azda každý používa mobil, či smartfón. Občas si ani nedokážeme predstaviť život bez nich. Niektorí to považujú za problém. No mobily alebo smartfóny môžu byť užitočné aj pri apoštoláte...

   Nejeden z nás má mnoho priateľov, ktorým chce dať zo seba to najlepšie. Záleží nám, aby nielen naše rodiny, ale aj naši priatelia mali lepší život, plný radosti a lásky. Kresťania poznajú konečný cieľ našich snažení - spásu v Nebi u nášho Dobrého Pána Boha. Je dôležité poznať, ako môžeme spásu dosiahnuť. My - kresťania poznáme aj cestu spásy, ktorú nám ukázal Boží Syn - Ježiš Kristus. Ku zdieľaniu tohto poznania nás vyzýva aj sám Ježiš, keď nám cez svojich učeníkov odkazuje, ako je napísané vo Svätom Písme: "A povedal im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." ( Mk 16,15 ) My nie sme všetci teologicky vzdelaní. Potrebujeme sa vzdelávať a rásť v poznaní Božieho slova. Je mnoho možností aj na internete, aby sme sa nechali poučiť od našich duchovnýc otcov - kňazov Kristovej cirkvi. 
Na YouTube je mnoho videoprednášok od kňazov na videokanáli "Misiefilmom" ktorý možeme pozrieť na: https://www.youtube.com/user/misiefilmom/videos Môžeme tento link zdieľať so svojimi priateľmi. Tak isto môžeme odporúčať web: https://www.misiefilmom.sk/. Nie každý hneď otvorí tieto linky. Zvlášť, keď sme na ulici, alebo v čakárni u lekára, či inde podľa situácie. Jestvuje ešte jedna možnosť , ktorú ponúka práve spojenie internetu a mobilu...   
   Mobil obsahuje mnoho rôznych funkcií a pre jeho používanie je mnoho možností. Dajú sa využiť aj na apoštolát!          
   (( 
Ak si stiahneme z internetu videoprednášky do nášho mobilu, či smartfónu, tak máme videoprednášky vždy poruke! Na internete je možnosť stiahnuť si aplikáciu, ktorá umožňuje stiahnuť si video z YouTube.( Neaktuálny text - Zrušené dňa 22.1.2019 ))
 Musíme si ale dávať pozor na autorské práva, aby sme ich neporušovali. Mohlo by to mať zlé následky.
   ((Pri videách zo stránky www.misiefilmom.sk to nehrozí, lebo autori priamo odporúčajú šírenie týchto evanjelizačných videí. Nemôžeme všade nosiť so sebou celý počítač s videami. Videoprednášky a svedectvá z www.misiefilmom.sk a YouTube si môžeme stiahnuť do počítača pomocou aplikácie
https://videodownloader.xyz/ z internetu. A potom prednášku poslať z počítača do mobilu, či smartfónu. Cez bluetooth.   ( Neaktuálny text - Zrušené dňa 22.1.2019 ))
Problém s autorskými právami je možné riešiť objednaním si Evanjelizačného DVD na stránke http://www.misiefilmom.sk . Autori sami na DVD povzbudzujú ku kopírovaniu a napaľovaniu z tohto DVD na vlastné DVD, ktoré môžeme šíriť bez strachu z porušenia autorských práv. Portál YouTube toto riešenie neumožňuje. Tak isto teda môžeme video z Evanjelizačného DVD nahrať do počítača a potom na smartfón, alebo mobil. Odporúčam do smartfónu či mobilu vložiť pamäťovú kartu s veľkým úložným priestorom. Vyplatí sa.

   Ak budeme so sebou nosiť mobil alebo smartfón s evanjelizačnými videoprednáškami, môžeme kdekoľvek urobiť videoprednášku z nášho mobilu či smartfónu. 

   A tak môžeme šíriť vieru a poznanie Ježiša aj rečou, ktorej rozumie väčšina dnešných mladých ľudí - videoprednáškami zo smartfónu či mobilu.  

  Za zmeny v článku prosím ospravedlnenie, ale boli nutné po zhliadnití používateľských zmluvných podmienok na YouTube.

 
Комментарии

javax.portlet.title.BGTCG