Дневники

« Назад

Problém predevanjelizácie a evanjelizácie

Problém predevanjelizácie a evanjelizácie

Mnohým kresťanom leží na srdci spása ich blížnych. Preto sa snažia robiť predevanjelizáciu a evanjelizáciu. Ako ich možno robiť účinnejšie?...

   Problém predevanjelizácie a evanjelizácie a ich účinnosť spočíva v našom vzťahu s Ježišom a našom vzťahu s našimi blížnymi. Náš vzťah s Ježišom je postavený na tom, či ho máme vo sviatostnej forme v našom srdci. Teda sme bez ťažkého hriechu. Zároveň sa snažíme vyhýbať aj ľahkým hriechom. Z lásky k Bohu. Naše vzťahy ku blížnym, priateľom aj nepriateľom, majú vychádzať z nášho vzťahu s Ježišom. Teda: ,,Všetko na slávu Božiu a na spásu ľudí!" Ak necháme milovať Ježiša, ktorý je v našom srdci, tých, ktorých práve stretávame, tak je naše svedectvo hodnovernejšie, lebo vychádza z Ježiša v našom srdci. Ak je naše svedectvo naplnené láskou k Bohu a ku blížnemu, a Ježiš je Láska, potom pre nášho blížneho platia aj Ježišove slová: ,,Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu." (Jn 10,9) Kto teda stretne Ježiša cez naše srdce, tak môže ,,vojsť a byť spasený". Naše skutky milosrdenstva potom budú svedčiť vierohodné svedectvo, a naši blížni, ktorých stretneme, skôr uveria v živého Boha v našom srdci...

Комментарии

javax.portlet.title.BGTCG