Дневники

« Назад

Staň sa aj Ty ctiteľom Božského Srdca!...

Staň sa aj Ty ctiteľom Božského Srdca!...

Azda každý má radosť, keď zistí, že niekto mu fandí, niekto si ho ctí. Mnohí radi robíme radosť svojim blízkym. Nám kresťanom záleží na tom, aby z nás mal radosť aj náš Dobrý Boh. Máme ho radi, a chceme ho oslavovať a chváliť. Jeho Božské Srdce sa teší z našej prítulnosti. Môžeme ju vyjadriť aj skutkom... Stať sa ctiteľom Božského Srdca Ježišovho...

   Je mnoho rozličných spôsobov, ako môže jeden veriaci kresťan vyjadriť svoju lásku k Bohu. Najdôležitejším je osobné žitie Evanjelia. Veď sán Ježiš povedal: "...Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok." Ale náboženský život Cirkvi pozná ešte mnoho iných spôsobov. Medzi ne patria aj rôzne deviatniky. Sú to deväťdňové pobožnosti s úmyslom osláviť nejakého svätého.
   Cirkev veľmi odporúča stať sa ctiteľom Božského Srdca Ježišovho. Na úmysel oslavy jeho Božského Srdca je ustanovený aj Deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu. Je to osobitá pobožnosť nazývaná aj Pobožnosť deviatich Prvých piatkov.
Nájdete ju skoro v každom Jednotnom katolíckom spevníku. 
Samotný Ježiš dal viaceré prisľúbenia tým, ktorí túto pobožnosť vykonajú. Ježiš dal prisľúbenia jeho Božského Srdca:
Ctitelia Božského Srdca obsiahnu:
1. Všetky milosti, potrebné ich stavu;
2. pokoj v rodinách;
3. potechu vo všetkých protivenstvách;
4. ochranu v živote, ale osobitne v hodine smrti;
5. požehnanie na všetky podujatia;
6. žriedlo a nekonečné more milosrdenstva v Božskom Srdci pre hriešnikov;
7. horlivosť vlažným dušiam;
8. horlivým dušiam pokrok v dokonalosti;
9. požehnanie domom, v ktorých uctievajú obrazBožského Srdca;
10. kňazom milosť pri práci na spáse duší;
11. tým, čo rozširujú pobožnosť Božského Srdca istotu, že budú zapísaní v samotnom Srdci Ježišovom;
12. Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že tým,čo si vykonajú pobožnosť deväť po sebe nasledujúcich prvých piatkov, dám milosť kajúcnost, že nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia svätých sviatostí a oje Srdce im bude bezpečným útočišťom v hodinu smrti.
  Deviatnik prvých piatkov sa vykonáva tak, že počas deviatich prvých piatkov v mesiaci počas deviatich mesiacov v rade za sebou sa zúčastníte svätej omše, v stave posvätcujúcej milosti prijmete do srdca sviatostného Ježiša, a pomodlíte sa v ten deň príslušné modlitby prislúchajúce danému dňu deviatnika. Niekdy je trochu náročné zariadiť si veci počas prvých piatkov v mesiaci, tak aby sa dalo zúčastniť celej svätej omše a splniť aj ostatné požiadavky pre platné vykonanie tejto pobožnosti. Mne sa to podarilo až na tretí krát. Potom ako som obetoval jednu svätú omšu a sväté prijímanie na úmysel získania Božej pomoci pre vykonanie tejto pobožnosti, tohto Deviatnika.
Odvtedy sa mi začalo omnoho lepšie dariť v duchovnom aj osobnom živote. Som kľudnejší a vyrovnanejší. Osobitne ma teší Ježišovo prisľúbenie, že nezomriem v ťažkom hriechu. Tiežsa mi lepšie daria aj aktivity a apoštolát na slávu Božiu. Osobne cítim Ježišove milosti v mojom živote, tak, ako ich prisľúbil vo svojich prisľúbeniach pre tých, čo si vykonajú Deviatnik k jeho Božskému Srdcu.
    Preto každému, aj vám odporúčam, aby ste si s Božou pomocou tento deviatnik vykonali. 
  Neoľutujete!...

 


 

Комментарии

javax.portlet.title.BGTCG