Kontakt

Rada KBS pre mládež a univerzity 
Kapitulská 11, P.O.Box 113,  814 99 Bratislava 1
E-mail: mladez@kbs.sk (otázky týkajúce sa SDM všeobecne)

V prípade otázok týkajúcich sa registrácie, dopravy a ďalších konkrétnych nejasností, obráťte sa priamo na diecézu, alebo organizáciu, cez ktorú ste sa zaregistrovali:

Bratislavská arcidiecéza

Kontaktná osoba: Katarina Kosegiova
e-mail: info@mladezba.sk
tel.: 0903 982 638
www.mladezba.sk

Trnavská arcidiecéza

e-mail: mladez@abu.sk
Nitrianska diecéza
e-mail: mladeznr@gmail.com

Žilinská diecéza

Kontaktná osoba: Dušan Václav
e-mail: dcza.mladez@gmail.com
dusan.vaclav@gmail.com
tel.: 0904164223

Banskobystrická diecéza

email: sdmbbdieceza@gmail.com
www.dcmmajak.sk/podmienky-registracie-sdm-2016.html

Spišská diecéza

e-mail: kpm.krakov@gmail.com
tel.: 0908 989 201

Rožňavská diecéza

Kontaktná osoba: o. Patrik Balázs
email: balazsrv@gmail.com
tel.: 0907486396

Košická arcidiecéza

Kontaktná osoba: o. Jozef Mrúz, vicemoderátor ACM
email: premladez@gmail.com
tel.: 0948 222644

Prešovská eparchia

Kontaktná osoba: o. Erich Eštvan
tel: 0574490290, 4490761

Košická eparchia

email: kpm@aetos.sk

Bratislavská eparchia

email: igorcingel@gmail.com

Saleziáni Don Bosca

Kontaktná osoba: Don Ján Holubčík
tel.: 0902167317
www.sdm.saleziani.sk

Gifra

email: gifra.sk@gmail.com
tel.: 0915070532

Erko - HKSD

Kontaktná osoba: Kristína Kružicová
email: k.kruzicova@gmail.com
tel. eRko stredisko: 0907 713 169