Milí priatelia, 

Najbližšie Svetové dni mládeže sa uskutočnia v roku 2019 v Paname. Informácie o registrácii, Dni v diecézach, cene, doprave a ďalšie informácie budeme postupne zverejňovať na tejto stránke. Na všetky vaše otázky radi odpovieme, môžete sa na nás obracať na adrese: Rada KBS pre mládež a univerzity, Kapitulská 11, P.O.Box 113,  814 99 Bratislava 1 alebo e-mailom: mladez@kbs.sk


Rada KBS pre mládež a univerzity