Každé SDM majú svojich patrónov.

Svätí a blahoslavení vybraní k orodovaniu za pútnikov sú často známi pre odovzdanie sa mládeži alebo pre spojenie k hostiteľskej krajine alebo oblasti (krajine). Svetové dni mládeže Panama 2019 vybrali osem veľkých hrdinov Cirkvi, aby sa prihovárali za pútnikov a ich potreby.

    •    Svätý José Sánches del Rio
    •    Svätý Juan Diego
    •    Blahoslavená Sor María Romero Meneses
    •    Svätý Ján Bosco
    •    Svätý Ján Pavol II.
    •    Blahoslavený Oscar Arnulfo Romero
    •    Svätý Martin de Porres
    •    Svätá Rose of Lima (Ružena Limská)


Ak sa duchovne pripravuješ na svoju cestu do Panamy, stráv čas štúdiom o každom z týchto orodovníkov. Požiadaj o ich modlitby, ako si nastavuješ svoj pohľad na hlbší vzťah s Kristom a Jeho Cirkvou (zdroj: worldyouthday.com)

-

Akí boli patróni na SDM v Krakove (2016)?