Každé SDM majú svoju modlitbu. Prinášame výber z posledných SDM: 

Oficiálna modlitba SDM Panama 2019

Milosrdný Otče, ty nás voláš žiť naše vlastné životy ako cestu spásy.

Pomôž nám spomínať na minulosť s vďačnosťou, prijímať prítomnosť s odvahou a budovať budúcnosť s nádejou.

Pane Ježišu, náš priateľ a brat, ďakujeme ti, že na nás hľadíš s láskou.

Veď nás, aby sme počuli tvoj hlas, ktorý rezonuje v srdci každého z nás so silou a svetlom Ducha Svätého.

Daj nám milosť byť Cirkvou, ktorá s pulzujúcou vierou a mladistvou tvárou komunikuje ostatným radosť evanjelia.

Pomôž nám budovať takú spoločnosť, ktorá túži po spravodlivosti a priateľstve.

Modlime sa za pápeža a biskupov, za mladých, za všetkých, ktorí sa zúčastnia Svetových dní mládeže v Paname a tiež za tých, ktorí ich pripravujú.

Naša Pani z Antiguy, patrónka Panamy, pomôž nám modliť sa a žiť s veľkodušnosťou ako ty: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." (Lk 1, 38)

Amen.

Preložila: Zuzana Vandakova

 

Svetové dni mládeže v Krakove (2016)