31 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (MEDZINÁRODNÉ) / 2016
POĽSKÁ REPUBLIKA, KRAKOV / PÁPEŽ FRANTIŠEK
Téma: Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo (Mt 5, 7)

30 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (DIECÉZNA ÚROVEŇ) / 2015
Téma: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha (Mt 5, 8)

29 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (DIECÉZNA ÚROVEŇ) / 2014
Téma: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo (Mt 5, 3)

28 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (MEDZINÁRODNÉ) / 2013 (23. - 28. júla)
BRAZÍLIA, RIO DE JANEIRO / PÁPEŽ FRANTIŠEK
Téma: Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov! (Mt 28, 19)

Svätý Otec František vzal mladých na „svoj" kontinent. Do krajiny plnej kontrastov, kde sa veľkolepý karneval odohráva hneď vedľa štvrtí plných biedy a obyvatelia, ktorí tvoria najpočetnejší katolícky národ na svete, každý deň bojujú so zákonom postaveným proti ochrane života. V súlade s misijnou témou stretnutia sa Dni v diecézach tentokrát niesli pod názvom Misijný týždeň. Pápež vo svojom posolstve pripomenul mladým, že misionármi sa môžu stať, len ak budú predtým učeníkmi Krista. Do histórie stretnutia sa zapísalo dojemné prijatie pútnikov u chudobných obyvateľov faviel ako aj pohľad na pláž Copacabana zaplnenú mladými až po breh oceánu. Práve na tejto pláži František nabádal mladých: „Choďte bez obáv a slúžte." a pozval ich na ďalšie stretnutie v Krakove.

HYMNA: Nádej svitania (Esperança do Amanhecer)

Viete, že ... Svetové dni mládeže v Riu boli prvé, na ktorých sa zúčastnil pápež František a zároveň boli aj jeho prvou zahraničnou cestou.

27 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (DIECÉZNA ÚROVEŇ) / 2012
Téma: Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! (Flp 4, 4) 

26 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (MEDZINÁRODNÉ) / 2011 (16. - 21. augusta)
ŠPANIELSKO, MADRID / PÁPEŽ BENEDIKT XVI.
Téma: Zakorenení a postavení na Ježišovi Kristovi, upevnení vo viere (Kol 2, 7)

V čase Svetových dní mládeže sa hlavným mestom Španielska prehnala vlna protestov, ktorá poukázala nielen na sociálne a ekonomické problémy, ale aj na čoraz väčšiu duchovnú krízu na starom kontinente. Práve preto kardinál Stanisław Ryłko už počas úvodnej svätej omše zdôraznil, že pozýva mladých pútnikov, aby priniesli stratenej Európe svedectvo „viery, ktorá je možná". Rovnako pápež Benedikt povzbudzoval mladých, aby s nástrahami súčasného sveta bojovali s vierou. „Nenechávajte si Krista pre seba! Podeľte sa o radosť zo svojej viery s inými!" – povedal počas svätej omše na letisku Cuatro Vientos. Letisku, kde bola počas sobotňajšieho bdenia silná búrka. Tá, ale nedokázala odradiť pútnikov, ktorí sa modlili a oslavovali Pána, kým... dážď a vietor neustali, tesne pred začiatkom adorácie pred Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou.

HYMNA: Pevní vo viere (Firmes en la Fe)

Viete, že ... Na konci SDM v Madride sa uskutočnilo stretnutie povolaní na Neokatechumenátnu cestu, ktorého sa zúčastnilo 200 000 osôb? Počas stretnutia sa Kiko Argüello obrátil na mladých so slovami: „Ak niekto z Vás, bratia a sestry, cíti, že si ho Boh povoláva, aby dal svoj život za Krista, nech vstane". V tej chvíli sa postavilo a od biskupov dostalo požehnanie na cestu povolania okolo 5 000 chlapcov a 3 000 dievčat.

25 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (DIECÉZNA ÚROVEŇ) / 2010
Téma: Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život? (Mk 10, 17)

24 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (DIECÉZNA ÚROVEŇ) / 2009
Téma: Máme nádej v živého Boha (1 Tim 4, 10)

23 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (MEDZINÁRODNÉ) / 2008 (15. - 20. júla)
AUSTRÁLIA, SYDNEY / PÁPEŽ BENEDIKT XVI.
Téma: Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostante silu a budete mi svedkami (Sk 1, 8)

„Svetové dni mládeže u protinožcov" boli pre organizátorov hneď dvojitou výzvou. Nielen kvôli veľkej vzdialenosti, ktorú museli prekonať pútnici, ale aj preto, že sa odohrávali v krajine, kde sa ku katolíckej viere hlási len 26 % obyvateľov. Takmer jednu štvrtinu z nich tvoria aborigéni, domorodí obyvatelia Austrálie, ktorí žijú na okraji austrálskej spoločnosti. Počas SDM bola ich prítomnosť mnohokrát zdôrazňovaná. Práve oni vítali v tradičných procesiách na vode tak pútnikov, ako aj Svätého Otca. Pápež ich spomínal aj vo svojich príhovoroch. Hoci boli SDM v Sydney jedným z najmenších stretnutí v histórii Dní mládeže, zaslúžili sa o významné oživenie miestnej cirkvi. Naplnilo sa pozvanie Benedikta XVI pre mladých, aby sa stali „prorokmi novej éry" a usilovali sa o svätosť: „Aby mali mladí zhromaždení na SDM vďaka pôsobeniu Ducha Svätého odvahu stať sa svätými! Práve to svet potrebuje viac než čokoľvek iné".

HYMNA: Prijmite moc (Receive the Power)

Vieš, že ... Prvé novodobé multimediálne SDM, do ktorých boli zaangažované sociálne médiá, kanály YouTube či sociálna sieť Facebook boli práve tie v Sydney.

22 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (DIECÉZNA ÚROVEŇ) / 2007
Téma: Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás (Jn 13, 34)

21 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (DIECÉZNA ÚROVEŇ) / 2006
Téma: Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch (Ž 119, 105)

20 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (MEDZINÁRODNÉ) / 2005 (16. - 21. augusta)
NEMECKO, KOLÍN NAD RÝNOM / PÁPEŽ BENEDIKT XVI.
Téma: Prišli sme sa mu pokloniť (Mt 2, 2)

Zvolal ich Ján Pavol II, viedol ich Benedikt XVI a kardinál Joachim Meisner ich nazval „prvými dňami mládeže s dvomi pápežmi". Po smrti Jána Pavla II sa veľa z nás zamýšľalo či budú mladí rovnako počúvať aj ďalšieho nástupcu sv. Petra a akým spôsobom s nimi bude viesť dialóg pápež Benedikt. Medzitým do Kolína prišli mladí zo 197 krajín sveta. Okrem „tradičných" stretnutí, putovali mladí aj do katedrály, v ktorej sú uchované relikvie Troch Kráľov. Práve v Kolíne daroval pápež Benedikt, inšpirovaný témou stretnutia, pútnikom dar, ktorý je odvtedy prítomný na všetkých SDM: čas adorácie pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou počas sobotňajšieho bdenia.

HYMNA: Venimus adorare eum

Vieš, že ... Napriek tomu, že to boli prvé SDM  bez Jána Pavla II, bol prítomný v mysliach pútnikov ako aj na veľkom portréte umiestnenom na katedrále. Portrét bol vytvorený zo stoviek tisícov fotografií mladých ľudí z celého sveta.

19 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (DIECÉZNA ÚROVEŇ) / 2004
Téma: Chceli by sme vidieť Ježiša (Jn 12, 21)

18 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (DIECÉZNA ÚROVEŇ) / 2003
Téma: Hľa, tvoja matka! (Jn 19, 27) 

17 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (MEDZINÁRODNÉ) / 2002 (23. - 28. júla)
KANADA, TORONTO / PÁPEŽ JÁN PAVOL II.
Téma: Vy ste soľ zeme... a svetlo sveta (Mt 5, 13 - 14)

Stretnutie v Kanade bolo zahalené do tieňa útokov na Svetové obchodné centrum v New Yorku vzdialenom len 550 km. O pol roka neskôr priniesli mladí na miesto tragédie kríž Svetových dní mládeže, ktorý v tom čase v rámci prípravy na SDM putoval všetkými kanadskými diecézami. Počas samotných Dní mládeže nechýbali novinky: prvýkrát bol použitý názov „Festival mladých". Nezabudnuteľným zážitkom bolo pre pútnikov a obyvateľov Toronta mystérium Krížovej cesty zorganizované na uliciach jednej z obchodných štvrtí. Svätý Otec pútnikom nevysvetľoval len hĺbku blahoslavenstiev, ale na záver stretnutia im aj zadal úlohu: „Vy ste naša nádej, mladí sú naša nádej. Nedovoľte, aby táto nádej umrela! Postavte na nej svoj život! Nie sme sumou našich slabostí a omylov; sme sumou lásky Otca k nám a našej skutočnej schopnosti stať sa obrazom Jeho Syna".

HYMNA: Svetlo sveta (Light of the World)

Vieš, že ... Veľa mladých ľudí si tieto SDM pamätá najmä ako posledné, ktoré viedol Ján Pavol II.

16 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (DIECÉZNA ÚROVEŇ) / 2001
Téma: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma (Lk 9, 23)

15 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (MEDZINÁRODNÉ) / 2000 (15. - 20. augusta)
TALIANSKO, RÍM / PÁPEŽ JÁN PAVOL II.
Téma: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami (Jn 1, 14)

Keď Cirkev prežívala Jubilejný rok 2000, pápež pozval mladých do Ríma a ako tému stretnutia vybral - ako sám vysvetlil: „stručnú vetu, ktorou apoštol Ján vyjadril veľké tajomstvo vteleného Boha".  Zhromaždeným sa prihovoril slovami: „Drahí priatelia! Vidím vo vás «strážcov rána»  ktorí bdejú na svite tretieho tisícročia" a pripomenul im, že nemožno svedčiť o viere, pokiaľ je človek odtrhnutí od jej koreňov. Preto na prahu nového tisícročia účastníci SDM kráčali v Ríme po stopách prvých kresťanov: putovali k hrobu sv. Petra, spovedali sa v „najväčšej spovednici sveta" na Circo Massimo, kde prví kresťania za svoju vieru zomierali, a zhromaždení pred Lateránskou bazilikou, prvým kresťanským chrámom, počúvali svedectvo výnimočnej viery samotného pápeža.

HYMNA: Emanuel

Vieš, že  ... Počas týchto SDM pútnikom robila po prvýkrát spoločnosť ikona Madony s dieťaťom pod názvom Salus Populi Romani, ktorá je v Ríme uctievaná už od 6. storočia. V roku 2000 bola tiež po prvý raz zorganizovaná katechéza po ceste do Baziliky sv. Petra.

14 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (DIECÉZNA ÚROVEŇ) / 1999
Téma: Otec sám vás miluje (Jn 16, 27)

13 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (DIECÉZNA ÚROVEŇ) / 1998
Téma: Duch Svätý vás naučí všetko (Jn 14, 26)

12 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (MEDZINÁRODNÉ) / 1997 (19. - 24. augusta)
FRANCÚZSKO, PARÍŽ / PÁPEŽ JÁN PAVOL II.
Téma: Učiteľ, kde bývaš? Poďte a uvidíte (Jn 1, 38 - 39)

Aj keď Francúzsko len pred rokom oslavovalo výročie 1500 rokov od svojho krstu, v Európe bolo symbolom duchovnej krízy. Nad prípravami stretnutia mladých visela otázka, ktorú položil pápež v Paríži v roku 1985: „Francúzsko, najstaršie dieťa Cirkvi, čo sa stalo s tvojím krstom?". Organizátori sa obávali, že na pápežovo pozvanie neodpovie veľa mladých, no napriek tomu sa na hlavných slávnostiach stretlo trikrát viac pútnikov než predpokladali. Pohľad na mladých ľudí zhromaždených na dostihovej dráhe Longchamp a celý Paríž obkolesený 36-kilometrovou „reťazou mladých" je svedectvom viery, ktoré sa zapísalo do dejín. Aj stretnutie v Paríži prinieslo niekoľko noviniek, ktoré sú dnes dôležitou súčasťou SDM: dni v diecézach, ktoré boli zorganizované, aby sa pútnici delili o svoju vieru s obyvateľmi celej krajiny, ďalej dobrovoľníctvo mladých, aby sa stretnutie príliš „nesprofesionalizovalo" a duchovno-kultúrny program, ktorý dnes voláme Festival mladých, vďaka nemu mala mládež možnosť vidieť mnoho talentov, duchovných i umeleckých.

HYMNA: Pán a Majster (Maître et Seigneur, venu chez nous)

Vieš, že ...  Počas stretnutia v Paríži v roku 1997 sa pochytalo za ruky takmer pol milióna mladých ľudí a spoločne vytvorili okolo hlavného mesta Francúzska tzv. reťaz bratstva.

11 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (DIECÉZNA ÚROVEŇ) / 1996
Téma: Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života (Jn 6, 68)

10 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (MEDZINÁRODNÉ) / 1995 (10. - 15. januára)
FILIPÍNY, MANILA / PÁPEŽ JÁN PAVOL II.
Téma: Ako mňa poslal Otec, tak i ja posielam Vás (Jn 20, 21) 

Tentokrát boli SDM súčasťou pápežovej návštevy na najväčšom a zároveň najmenej evanjelizovanom kontinente. Ako miesto stretnutia s mladými vybral pápež Filipíny, jedinú katolícku krajinu v Ázii, ktorá každý deň zápasí s obrovskou biedou a mnohými sociálnymi problémami. Účastníkom sa do pamäti zapísalo okrem iného slávnostné privítanie pápeža, počas ktorého mu mladí položili 4 otázky:  „Čo si od nás očakával, keď si zvolával SDM? Prečo si nám kázal putovať naprieč celým svetom? Splnili sme tvoje očakávania? Čo ešte máme spraviť?" Ján Pavol II im nielenže odpovedal, ale viedol s nimi spontánny dialóg prepletený spevmi, ktorý pokračoval aj v priebehu nasledujúcich večerov. A počas svätej omše ich ubezpečil: „Čo vám dáva Ježiš na cestu? (...) Dáva vám len lásku a pravdu. Posiela vás s mocným posolstvom svojho veľkonočného tajomstva, s pravdou o svojom kríži a zmŕtvychvstaní. To je všetko, čo vám dáva, a to stačí".

HYMNA: Tell the World of His love (Hlásajme lásku celému svetu)

Vieš, že ... Tieto Svetové dni mládeže mali najvyššiu účasť, zúčastnili sa ich viac než 4 milióny pútnikov.

9 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (DIECÉZNA ÚROVEŇ) / 1994
Téma: Ako mňa poslal Otec, tak i ja posielam Vás (Jn 20, 21)

8 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (MEDZINÁRODNÉ) / 1993 (11. - 15. augusta)
SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ, DENVER / PÁPEŽ JÁN PAVOL II.
Téma: Ja som prišiel, aby mali život a mali ho v hojnosti (Jn 10, 10)

Keď mladí na celom svete snívali o „Americkom sne" a blahobyte, pozval ich pápež do mesta položeného v strede Spojených štátov amerických, ktoré mladým z politicky nestabilnej Európy pripadali ako „ideálna krajina". Tam im Ján Pavol II pripomenul, že prameňom šťastného života je vernosť Ježišovi a nie materiálne bohatstvo. Poukazoval tiež na aktuálne problémy vo svete, ktorý v predchádzajúcich rokoch prežil zásadné politické i sociálne zmeny. Plodom stretnutia bol okrem iného vznik Hnutia čistých sŕdc, ktoré hlása, že „Pravá láska počká", a tiež pridanie krížovej cesty do programu Svetových dní mládeže. Pútnici sa domov vracali inšpirovaní pápežovými slovami: „Nebojte sa vyjsť do ulíc a miest, kde sa schádzajú ľudia, na námestia miest a obcí, aby ste im ako apoštoli hlásali Krista a Dobrú novinu o spáse. Nie je čas hanbiť sa za evanjelium, je čas ohlasovať ho zo striech".

HYMNA:  One body (Sme jedno telo)

Vieš, že ...   Práve v Denveri sa prvýkrát uskutočnila veľká krížová cesta ulicami mesta a vznikla tak nová tradícia SDM.

7 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (DIECÉZNA ÚROVEŇ) / 1992
Téma: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium (Mt 16, 15)

6 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (MEDZINÁRODNÉ) / 1991 (10. - 15. augusta)
POĽSKO, ČENSTOCHOVÁ / PÁPEŽ JÁN PAVOL II.
Téma: Dostali ste Ducha Božích detí (Rim 8, 15)

Toto boli prvé dni mládeže v Európe oslobodenej od komunizmu. Pre Svätého Otca predstavovalo stretnutie s mladými súčasť jeho štvrtej púte do vlasti. Pre mnohých mladých pútnikov bola vyvrcholením púť na Jasnú Horu, ktorá je v Poľsku tradíciou už od 17. storočia. Prejavom politických zmien bola asi stotisícová skupina mladých z východnej Európy, ktorí mohli po prvý raz vycestovať na „Západ" a zúčastniť sa SDM. Preto pri pohľade na pútnikov, ktorí sa zišli pri sanktuáriu Matki Bożej Królowej Polski , Ján Pavol II povedal: „Cirkev v Európe môže konečne slobodne dýchať z obidvoch pľúc". Vo svojom príhovore pápež vysvetľoval, že vybral Jasnú Horu, aby mohli mladí pri nohách Ježišovej matky zažiť, čo to znamená „prijať za synov" a na konci SDM v ich prítomnosti zveril mládež celého sveta pod ochranu Panny Márie.

HYMNA: Abba Otče

Vieš, že ... Hymna stretnutia „Abba Otče"  sa stala obľúbenou piesňou a veriaci po celom svete si ju spievali ešte dlho po skončení SDM.

5 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (DIECÉZNA ÚROVEŇ) / 1990
Téma: Ja som vinič, vy ste ratolesti (Jn 15, 5)

4 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (MEDZINÁRODNÉ) / 1989 (15. - 20. augusta)
ŠPANIELSKO, SANTIAGO DE COMPOSTELA / PÁPEŽ JÁN PAVOL II.
Téma: Ja som cesta, pravda a život (Jn 14, 6)

Keď Európa prežívala obdobie politických zmien a jej obyvatelia si kládli otázku, čo bude s ich budúcnosťou a totožnosťou, pozval Ján Pavol II mladých z celého sveta na najstaršie pútnickú trasu v Európe. Hovoril im, že práve „ pri hrobe sv. Jakuba sa chceme naučiť, že naša viera má historický základ, a preto nie je akýmsi bližšie neopísaným a pominuteľným javom". Jednou zo symbolických udalostí stretnutia bolo spontánne rozhodnutie mladých vyzbierať sa počas nedeľnej sv. omše na pomoc obyvateľom Bolívie, Indie a Tanzánie.

HYMNA: Somos los jóvenes del 2000 (Sme mladými roku 2000)

Vieš, že ... Pápež, odetý do pútnickej lásky a peleríny, prešiel poslednú časť Cesty sv. Jakuba a spoločnosť mu robila skupina asi 700 mladých pútnikov.

3 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (DIECÉZNA ÚROVEŇ) / 1988
Téma: Urobte všetko, čo vám povie (Jn 2, 5)

2 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (MEDZINÁRODNÉ) / 1987 (11. - 12. APRÍLA)
ARGENTÍNA
, BUENOS AIRES / PÁPEŽ JÁN PAVOL II.
Téma: A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám (1 Jn 4,16)

Druhé Svetové dni mládeže boli zároveň prvými, ktoré sa uskutočnili mimo Talianska a mimo Európu. Ján Pavol II vybral Argentínu, ktorá čelila následkom krvavej vlády vojenskej junty a teológie oslobodenia, ale mnohé elementy tohto stretnutia symbolicky vysvetľovali existenciu Svetových dní mládeže. Prvým symbolom bol čas. Hoci bolo stretnutie v Buenos Aires posledným, ktoré sa konalo na Kvetnú nedeľu, pripomínalo, že zámerom pápeža je pozvať mladých, aby odkrývali tajomstvo spásy. Druhým symbolom bola definícia mladosti. Keď pápež vysvetľoval tému stretnutia, hovoril: „v týchto slovách znie vzrušujúce svedectvo toho, čomu hovoríme kresťanská mladosť ducha, ktorá spočíva v stálej vernosti Božej láske. Spojenie s Bohom nám umožňuje deň za dňom v tejto mladosti rásť". Tretím symbolom bola forma. Stretnutie v Buenos Aires bolo postavené na dialógu medzi pápežom a mladými.

HYMNA: Un nuevo sol (Nové slnko)

Vieš, že ... Príhovor pápeža vychádzal z 21 otázok, ktoré mu položili mladí, a slávnosti sprevádzali mnohé inscenácie, ktorými mladí vyjadrovali ťažkosti, obavy a nádeje každodenného života.

1 / SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE (DIECÉZNA ÚROVEŇ) / 1986
Téma: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom (Mt 21,9)

Hoci sa prvé stretnutie uskutočnilo len na úrovni diecéz, považujeme ho za prvý Svetový deň mládeže. Ján Pavol II. v homílii mladým vysvetlil, čím podľa neho majú byť dni mládeže či už v diecézach, alebo na medzinárodnej úrovni: „ Drahí priatelia, dnes ste sa tu opäť zhromaždili, aby ste v Ríme na Námestí sv. Petra začali tradíciu Dňa mládeže, na ktorý pozývam celú cirkev (...) Deň mládeže bude stretnutím s Bohom, ktorý prostredníctvom veľkonočného tajomstva Ježiša Krista vošiel do dejín človeka. Je tu a chce stretnúť najskôr vás, mladých."

Vieš, že ... Práve v tomto roku sa oficiálne začala cesta SDM.

PRI ZRODE SVETOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE ...

Ustanovenie Svetových dní mládeže bolo ďalším prejavom starostlivosti o mládež, ktorú Ján Pavol II ukazoval od začiatku svojho pontifikátu. Už počas inaugurácie svojho pontifikátu mladým povedal: „Vy ste budúcnosť sveta, vy ste nádej cirkvi. Vy ste moja nádej." Ján Pavol II. 13. marca 1983 otvoril mládežnícke centrum San Lorenzo vo Vatikáne, a keď o dva týždne neskôr vyhlasoval mimoriadny Svätý rok prijal od mladých z tohto centra drevený kríž, ktorý sa stal symbolom Svätého roka. Počas jeho ukončenia na kvetnú nedeľu 22. apríla 1984 mládeži kríž vrátil, nech putuje po celom svete ako symbol spásy a svedectvo ich viery. Mladí prosbu prijali a rovnako prijali jeho pozvanie do Ríma v roku 1985 pri príležitosti Medzinárodného roku mládeže, ktorý ustanovila OSN.

Spomínané udalosti pápeža inšpirovali k organizácii pravidelných stretnutí s mladými. Ich potrebu vysvetľoval pracovníkom Rímskej kúrie počas predvianočného stretnutia: „Všetci mladí musia cítiť, že cirkev za nimi stojí, preto cirkev v jednote s Petrovým nástupcom cíti povinnosť voči mladým celého sveta, povinnosť odpovedať na ich očakávania, odovzdať im istotu, ktorá má meno Ježiš Kristus, Pravdu, ktorou je Kristus, Lásku, ktorou je Kristus. A v tejto správe, ktorú cirkev adresuje výsadne mladým ľuďom, môžu nájsť dôkaz, že sú veľmi dôležití, pretože majú obrovskú hodnotu. Ich život je pre cirkev vzácny." (Zdroj: Krakov2016.com / Preložila: Katarína Cisáriková)