Program Svetových dní mládeže zahŕňa dni stretnutia mládeže so Svätým Otcom (hlavný program), ako aj sprievodné udalosti duchovného a kultúrneho charakteru, akými sú: sväté omše, katechézy, stretnutia so známymi spoločenstvami a hnutiami pracujúcimi po celom svete, tiež koncerty a predstavenia. V rámci sprievodného programu sa koná pravidelne i slovenský program. 

Aký bol program na Svetových dňoch mládeže v Krakove (2016)?