Svätý Otec poveril organizáciou Svetových Dní Mládeže Pápežskú radu pre laikov. K hlavným úlohám rady je zaručiť vernosť k pôvodným SDM podľa zámerov Svätého Otca. Pápežská rada pre laikov a najmä jeho oddelenie Mladí, koordinuje celý proces príprav, dbajúc na nevyhnutné prepojenie medzi Organizačnou Komisiou miestneho kostola a Svätou stolicou. 

Usporiadateľom Svetových Dní Mládeže je hosťujúca diecéza (arcidiecéza), ktorá vytvára organizační tím priamo na mieste konania SDM. Miestna komisia je menovaná po uverejnení miesta konania SDM a je viazaná výhradne na prípravný čas a na dobu trvania SDM na danom mieste. Skladá sa zo zástupcov hostiteľských diecéz a biskupskej konferencie v krajine, ktorým predsedá miestny biskup. 

Konferencia biskupov Slovenska zverila prípravy na SDM Rade pre mládež a univerzity, ktorej predsedom je žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Tím Svetových dní mládeže vedie o. Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS.