SLOVENSKÁ PRÍPRAVA 

Svetové dni mládeže vždy predstavujú vyvrcholenie viacročnej duchovnej prípravy. Pozýva nás k nej samotný Petrov nástupca. Posledné SDM v Krakove (v roku 2016) boli u nás spojené s celoročnou duchovnou prípravou s názvom Milosrdný rok. Spolu sme nanovo objavovali hĺbku a farebné odtienky Božieho milosrdenstva. 

SVETOVÁ PRÍPRAVA 

Svätý Otec poveril organizáciou Svetových Dní Mládeže Pápežskú radu pre laikov. Usporiadateľom Svetových Dní Mládeže je konkrétna diecéza (mesto) v danom štáte. 

Posledné SDM sa konali v roku 2016 v Krakove.  Organizačný tím SDM v Krakove nás počas príprav pozval do série rôznych duchovných aktivít. Jedným z nich bol projekt rekolekcií "Za nás i za celý svet" (odkaz - na youtube kanál SDM Krakov, kde sú kompletné nahrávky tohto). Hostia z Poľska i zo sveta nás v rámci spoločnej modlitby voviedli do témy milosrdenstva a jeho skutkov. 

Ďalším zaujímavým projektom bol napríklad projekt "Sťahuj a čítaj!, v ktorom organizačný tím pozval k spoločnému čítaniu Božieho slova. Ďalšou možnosťou zapojiť sa bola napríklad kampaň s názvom #modlimesazasdm (#prayforWYD) na webovej stránke mayfeelings.com/prayforwyd alebo stránke https://www.prayersforwyd.com

Špeciálnou časťou prípravy je putovanie kríža SDM a ikony Matky Božej, ktoré zavítali aj na Slovensko. Nechýbali katechézy na školách a rozličné ďalšie iniciatívy po celom svete.