Komunikáciu o Svetových dňoch mládeže 2016 zabezpečuje tím a ním poverené osoby. Na Slovensku sa tejto dobrovoľníckej pomoci venoval tím, ktorý spadal pod Radu pre mládež a univerzity KBS. V prípade záujmu je ho možné kontaktovať na TU.