Kríž Svetových dní mládeže 

Svetové dni mládeže majú dva symboly. Prvým z nich kríž. Známy je aj ako "Kríž Jubilejného roka", "Jubilejný kríž" či "Pútnický kríž". Mnohí ho nazývajú "Mládežníckym krížom". Pápež Ján Pavol II., dnes už svätý, ho 22. apríla 1984 daroval mladým, aby s ním putovali po celom svete. Svätý Otec chcel, aby sa kríž stal znamením lásky Boha k mladým ľuďom vo všetkých kútoch sveta. Na kríži sa nachádza nápis: "Neste ho po zemi ako znamenie lásky Pána Ježiša k celému ľudstvu a ohlasujte všetkým, že vykúpenie a spása je len v Kristovi zomrelom a zmŕtvychvstalom". Kríž SDM je vysoký 3,8 metra a široký 175 cm. Váži 40 kg. Súčasťou je i podstavec. 
 


Od roku 1984 kríž obišiel takmer celý svet a bol prítomný na všetkých ďalších Svetových dňoch mládeže. Rím (1985), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paríž (1997), Rím (2000), Toronto (2002), Kolín (2005), Sydney (2008), Madrid (2011) a Rio de Janeiro (2013). Od roku 1994 symbol putuje pred SDM v diecézach hostiteľskej krajiny a svoju púť potom končí v meste konania sa SDM. Naposledy ho prevzali Poliaci od Brazílčanov. U našich severných susedov putuje od apríla, potom ho prijali v krajinách strednej a východnej Európy. 


Drevený symbol, ktorý už tri desaťročia križuje celým svetom, sme na Slovensku  privítali od 15. do 29. novembra 2014. Kríž SDM bol u nás po druhýkrát (prvý raz v roku 2003). Zavítal do 19 miest, precestoval tisícky kilometrov. Púť, ktorú organizačne zabezpečila Rada KBS pre mládež a univerzity s tímom dobrovoľníkov, absolvoval aj s druhým symbolom - kópiou ikony Panny Márie z Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme. Naše putovanie bolo súčasťou príprav na SDM, ktoré uskutočnia v roku 2016 v Krakove. Veríme, že na ňom sa stretneme aj Svätým Otcom Františkom. 

 

Ikona Panny Márie  

Pápež Ján Pavol II. zveril v roku 2003 mladým ďalší symbol viery, ktorý majú nosiť po celom svete spolu s krížom: Ikonu Panny Márie. Táto ikona je kópiou ikony z baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme (prvá a najväčšia bazilika v Ríme zasvätená Panne Márii). Ikona je vysoká 118 cm, široká 79 cm a má 38 kg. "Odteraz bude sprevádzať Svetové dni mládeže spolu s krížom. Hľa, tvoja matka! Bude znamením Máriinej materskej prítomnosti pre mladých ľudí, ktorí sú pozvaní, ako apoštol Ján, privítať ju do svojích životov." (Modlitba Anjel Pána, 13. apríla 2003).

Snímky: Archív Rady pre mládež a univerzity KBS