Dni v diecézach sú tzv. predskokanom Svetových dni mládeže v Krakove. sú príležitosťou, počas ktorej majú možnosť pútnici spoznať kultúru a históriu mesta a krajiny, ktorú navštevujú, ale aj zaujímavosti konkrétneho regiónu. Dni v diecézach sú určené okrem iného na spoznávanie histórie, kultúry aj každodenného života lokálnej farnosti. Je to mimoriadne vzácny čas vzájomného spoznávania sa, výmeny skúseností, uzatvárania vzácnych priateľstiev. 

Dni v diecézach Vznikli v roku 1997, kedy boli Svetové dni mládeže v Paríži. Hlavnou ideou pobytu pútnikov v diecézach je spoznanie kuchyne a atmosféry danej krajiny.