« Назад

Čo sme robili v Ríme?

Čo sme robili v Ríme?

„Z Krakova do Panamy. Synoda putuje s mladými ľuďmi“ - bol názov medzinárodnej konferencie, na ktorej sa od 5. do 8. apríla 2017 v Ríme zišlo okolo 270 delegátov zo 103 krajín a 44 hnutí, združení a spoločenstiev. Nás zastupoval tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS Ondrej Chrvala a administrátorka Rady Monika Koláriková.

“Konferencia mala tri ciele. Už názov hovorí o dvoch: v prvý deň sme zhodnotili SDM v Krakove a v posledný deň sme sa dozvedeli prvé informácie o SDM v Paname. Tretím cieľom bola príprava Biskupskej synody o mládeži, ktorá bude v októbri 2018 a venovali sme jej dva prostredné dni. Na konferenciu boli pozvaní po dvaja delegáti z každej krajiny sveta a z rôznych hnutí a reholí zaoberajúcich sa mládežou. Zaujímavosťou bolo, že popri zodpovednom za mládež v krajine druhým delegátom mal byť mladý človek do 28 rokov, takže vyše polovice delegátov boli skutočne mladí, ktorí aj dostali rozsiahly priestor vyjadrovať sa,” spomína v rozhovore Ondrej. 

“SDM v Krakove boli celkovo pozitívne hodnotené. Delegáti sa vyjadrili, že to boli jedny z najvydarenejších SDM. Vyzdvihli sme pozitívne stránky a samozrejme pospomínali aj nedostatky, aby sa ich organizátori v Paname mohli vyvarovať. Synodu sme si predstavili na základe prípravného dokumentu. Každú z jeho troch častí nám predstavil jeden odborník na pastoráciu mládeže a potom sme o každej časti rozprávali v skupinkách. Výsledky zo skupiniek sa odovzdávali Sekretariátu Synody a poslúžia pri príprave samotnej Synody. Posledný deň bol venovaný Paname. Keďže prípravy sú v počiatočnom štádiu, dozvedeli sme sa len základné informácie o krajine, územnom a cirkevnom rozdelení, logistických možnostiach a plánovaných spôsoboch riešenia niektorých stránok organizácie,” hovorí Ondrej. 

Popri pracovnom mali delegáti jednotlivých krajín aj kultúrny a duchovný program. “Okrem spoločných modlitieb a svätých omší sme boli v piatok na koncerte Gen Rosso a Gen Verde, v sobotu na vigílii Svätého Otca s mladými v Santa Maria Maggiore a v nedeľu sme sa zúčastnili slávenia 32. Svetového dňa mládeže na diecéznej úrovni so Svätým Otcom na námestí svätého Petra. Na konci omše Kvetnej nedele mladí z Krakova odovzdali putovný Kríž SDM mladým z Panamy,” povedal Ondrej. 

“Ak máme povedať naše osobné prežívanie, asi prvé, čo si z konferencie pamätáme, bol preplnený a únavný program. Naozaj program bol veľmi hustý a plný a bolo treba sústredenú pozornosť od rána do večera, kvôli cudziemu jazyku aj kvôli veľmi hodnotným informáciám, čo však dosť vyčerpávalo. Ale to je asi jediné negatívum. Veľmi vzácne na tejto konferencii boli medzinárodné kontakty, a to nielen pracovné kontakty, ale aj nové nadviazané priateľstvá. Taktiež to bol veľmi dobrý priestor pre načerpanie nových vízii do pastorácie mládeže, akoby nadýchnutie sa toho, čím žije svetová Cirkev v práci s mládežou. A v neposlednom rade bola aj povzbudením, keď sme videli, ako si celosvetová Cirkev váži oblasť práce s mládežou, počnúc samotným Svätým Otcom, ktorý venoval mladým okrem nedeľnej svätej omše osobitnú vigíliu, cez viacerých prítomných kardinálov a biskupov až po Dikastérium pre laikov, rodinu a život a Sekretariát biskupskej Synody, ktorí sa nám všestranne venovali,” dodal. 

Z Krakova do Panamy - Synoda putuje s mladými ľuďmi - Rím, apríl 2017


Komunikačný tím SDM / Boris Kollár

Комментарии