« Назад

Kríž SDM putuje do Panamy

Kríž SDM putuje do Panamy

Slávenie tohtoročnej Kvetnej nedele, ktorému na vatikánskom námestí predsedal Svätý Otec František, bolo spojené s 32. svetovým dňom mládeže, ktorého motto znie „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49). Okrem 50-tisíc prítomných pápež František pozdravil aj všetkých mladých, ktorí na celom svete slávia dnešný diecézny Deň mladých so svojimi biskupmi.

Mladí z Krakova na záver slávnosti odovzdali putovný kríž Jána Pavla II. zástupcom mládeže z Panamy, ktorí prišli do Ríma spolu so svojím arcibiskupom Ulloa Mendietom. Spolu s krížom putuje do Panamy aj ikona Panny Márie z Baziliky Santa Maria Maggiore, kde sa včera večer mladí modlili spolu so Svätým Otcom na vigílii.

Odovzdaním symbolov SDM vyvrcholilo v Ríme aj medzinárodné podujatie organizované Dikastériom pre laikov, rodinu a život spolu s Generálnym sekretariátom Biskupskej synody, na ktorom sa od 5. apríla zúčastňovali zástupcovia 104 krajín vrátane Slovenska. Konferencia s názvom „Z Krakova do Panamy – Synoda na ceste s mladými“ slúžila na zhodnotenie skúsenosti z predchádzajúcich Svetových dní v Krakove a prípravu 34. SDM v Paname v januári 2019.

Zástupcovia sekcií biskupských konferencií pre pastoráciu mládeže sa venovali aj téme budúcej synody o mladých, konkrétne zapojeniu samotných mladých do prípravného procesu. Biskupská synoda s témou „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ bude zasadať v Ríme v októbri 2018.

Pri vigílii v hlavnej mariánskej bazilike v predvečer Kvetnej nedele Svätý Otec vyhlásil dvojitý začiatok cesty: cesty k budúcej „Synode mladých“ a zároveň aj cesty do Panamy. Okrem iného povedal:

„Z Krakova do Panamy, a medzi tým synoda. Synoda, z ktorej sa žiaden mladý nesmie cítiť vylúčený! – ‚Nuž... spravme tú synodu pre mladých katolíkov... pre mladých, čo sú zapojení do katolíckych združení, tak je to silnejšie...‘ – Nie! Synoda je synodou pre všetkých mladých a o všetkých mladých! Mladí sú protagonistami. – ‚Ale aj mladí, ktorí sa cítia byť agnostikmi?‘ – Áno! – ‚Aj mladí, ktorí – neviem či je niekto takým... azda sa niekto taký nájde –, mladí, čo sa cítia byť ateistami?‘ – Áno! Toto je synoda mladých, a my všetci si chceme načúvať. Každý mladý má čo povedať druhým, má čo povedať dospelým, má čo povedať kňazom, rehoľným sestrám, biskupom a pápežovi. Všetci vám potrebujeme načúvať!“ 

Kvetnú nedeľu, ktorá sa tradične slávi ako Svetový deň mládeže, tento rok v Ríme po prvý raz predchádza aj modlitbová vigília mladých za účasti Svätého Otca. Zástupcovia vyslaní biskupskými konferenciami z vyše sto krajín spolu s mládežou z diecéz talianskeho regiónu Lazio sa zhromaždili v modlitbe spolu so Svätým Otcom v Bazilike Santa Maria Maggiore. Slovensko zastupovali tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS Ondrej Chrvala a administrátorka Rady Monika Koláriková.

Modlitbová vigília obsahovala aj svedectvá mladých. Po úvodnom vzývaní Ducha Svätého nasledovali dva hlavné momenty. Prvý bol zameraný na Pannu Máriu ako „konkrétnu realizáciu Božieho plánu“ s čítaním z Lukášovho evanjelia o stretnutí Márie s Alžbetou. So svedectvom o objavení duchovného povolania sa podelila talianska františkánka Marialisa, nasledoval prejav úcty k Matke Božej položením kvetov pred jej ikonou.

Druhý moment sa sústredil na milovaného učeníka sv. Jána a jeho odpoveď lásky, pričom v čítaní zazneli Ježišove slová z kríža „Žena, hľa tvoj syn!“ a „Hľa, tvoja matka!“ Svedectvo o ceste k prijatiu kríža spolu s Kristom predniesol mladý Talian Pompeo, ktorý po zemetrasení v roku 2002 zostal pripútaný na vozíček. Po jeho svedectve mladí v procesii priniesli kríž SDM a vztýčili ho s prejavom úcty.

Po speve piesne Emanuel, hymny SDM z roku 2000, sa pápež František prihovoril mladým spontánnymi slovami. Oslovil ich ako tých, pre ktorých a s ktorými bude budúca synoda, ako tých, s ktorých aktívnou účasťou budúca synoda počíta a ktorí už terajším stretnutím synodu v istom zmysle začali. Zdôraznil, že synoda sa týka všetkých mladých, aj tých, ktorí nie sú aktívne zapojení v živote Cirkvi. Pápež osobitne pozdravil asi dve stovky mladých z Panamy, ktorí budú hostiteľmi SDM v roku 2019, ako aj ich rovesníkov z Krakova, ktorí im zajtra odovzdajú kríž sv. Jána Pavla II. ako štafetu začatú pred troma desiatkami rokov. Pápež František mladým pripomenul aj svoje hlavné odkazy zo SDM 2016 v Krakove: nezostať pasívne na pohovke a rozprávať sa so starými rodičmi.

Bazilika Santa Maria Maggiore bola pre túto príležitosť význačným miestom, keďže ikona putujúca s mladými po celom svete ako symbol Svetových dní pochádza práve z tejto baziliky. Je známa aj pod názvom Salus Populi Romani – Záchrankyňa Rímskeho ľudu. Postavu Panny Márie dal pápež František za vzor mladým aj výberom tém pre budúce Svetové dni mládeže, ktoré citujú Máriin chválospev Magnificat. Tohtoročný 32. svetový deň mládeže má motto „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49). 

Zdroj: Vatikánsky rozhlas SK / Spracoval: Boris Kollár

Комментарии