« Назад

Oficiálna hymna SDM 2019 je na svete

Oficiálna hymna SDM 2019 je na svete

V typických panamských rytmoch a s názvom “Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova”, podľa hesla vybratého Svätým Otcom Františkom. Taká je hymna 32. Svetových dní mládeže, ktorú predstavili pred tisíckami mladých, laikmi i kňazmi zídenými na eucharistickom stretnutí v kongresovom centre ATLAPA v Paname.

Arcibiskup Panamy, José Domingo Ulloa Mendieta: „Hymna vyjadruje poslanie, ku ktorému sme pozvaní ako učeníci a misionári týchto dní, podľa príkladu Panny Márie. S radosťou ju odovzdávame mladým na celom svete. Nech sa jej spievaním stanú veselými a ochotnými nechať sa premeniť Bohom.“


Na piatich kontinentoch zaznie tento chválospev, ktorý napísal a zložil Abdiel Jiménez, katechéta a žalmista farnosti Krista Zmŕtvychvstalého, v dekanáte San Miguelito. Je autorom viacerých liturických skladieb, členom rôznych hudobných telies a absolventom Fakulty náboženských štúdií na katolíckej univerzite Panny Márie v Paname.

V širšom výbere vybrala dvanásťčlenná odborná porota z 56 návrhov tri najlepšie. Členovia výkonného výboru SDM a Dikastéria pre laikov, rodinu a život potom zvolili víťaza. Počas dvoch týždňov intenzívnej práce odborníci nahrali prvú verziu hymny.

SDM sú stretnutím mladých z celého sveta so Svätým Otcom, v slávnostnom, nábožnom a kultúrnom duchu. Prezentujú pulzujúcu Cirkev a svedčia o aktuálnosti Ježišovho posolstva. Konajú sa každé tri roky, pričom posledné boli v roku 2016 v Krakove. SDM v roku 2019 sa budú konať 22.-27. 1. 2019 v meste Panama. Cieľom SDM je sprostredkovať osobné stretnutie s Kristom, ktorý mení život, podporovať mier, jednotu a bratstvo národov a krajín sveta prostredníctvom vyslancov - mladých ľudí.

Zdroj: PressRelease Eng / Preložila: Zuzana Morávková
Snímka: Flickr.com/Panama2019 Jorge Alonso

Комментарии