Blogy

« Späť

Ako sa dá riešiť perplexné, úzkostlivé svedomie

Ako sa dá riešiť perplexné, úzkostlivé svedomie

Možno sa vám už stalo, že ste dostali skúšku, pri ktorej ste sa nevedeli rozhodnúť. Každé riešenie sa zdalo zlé, alebo nie jednoznačne dobré. Čo s tým ?

Niekedy sa stáva aj verným kresťanom, ktorí sa snažia naozaj verne plniť Božiu vôľu, že sa dostanú do situácie, kedy musia voliť medzi dvoma zlami. Niekedy je riešením voliť menšie zlo. Niekedy však ani toto nie je jednoznačné. Tu sa nedá ľahko vyberať konečné rozhodnutie. Človek by sa rád v každom prípade vyhol voľbe zla, aj keď menšieho. Overeným riešením je však zaujatie najprv správneho stanoviska-východiska z ktorého potom vychádzame pri riešení problému. Tým stanoviskom, východiskom je láska k Bohu a ku blížnym. To je uhoľný kameň-láska-Ježiš, od ktorého vychádzame pri riešení problému s perplexným, úzkostlivým svedomím. Samozrejme treba pridať aj modlitbu k Pánovi o pomoc. Potom riešenie problému skôr príde. Voliť môžeme to riešenie, v ktorom je viac lásky k Bohu a ku blížnym. Mám to overené-funguje to.

Značky blogov